باشگاه همدان - قهاوند
برگزاری اردوی جهادی گروه شهید الحسینی همدان با محوریت مسجد
مسئول بسیج سازندگی قهاوند خبر داد

برگزاری اردوی جهادی گروه شهید الحسینی همدان با محوریت مسجد

مسئول بسیج سازندگی قهاوند از حضور گروه جهادی شهیدالحسینی همدان با محوریت مسجد در روستای شیرین آباد قهاوند خبر داد.
اردوی جهادی گروه شهید الحسینی در قهاوند
گزارش تصویری؛

اردوی جهادی گروه شهید الحسینی در قهاوند

اردوی جهادی گروه شهید الحسینی با حضو 16 جهادگر در روستای یرین‌آباد قهاوند برگزار شد.