‌باشگاه خبرنگاران
برگزاری اردوی جهادی گروه شهید الحسینی همدان با محوریت مسجد
مسئول بسیج سازندگی قهاوند خبر داد
مسئول بسیج سازندگی قهاوند از حضور گروه جهادی شهیدالحسینی همدان با محوریت مسجد در روستای شیرین آباد قهاوند خبر داد.
اردوی جهادی گروه شهید الحسینی در قهاوند
گزارش تصویری؛
اردوی جهادی گروه شهید الحسینی با حضو 16 جهادگر در روستای یرین‌آباد قهاوند برگزار شد.
تربیت مدیران کارآمد و جهادی با برگزاری اردوهای جهادی
مسئول بسیج سازندگی قهاوند خبر داد
مسئول بسیج سازندگی قهاوند گفت: برگزاری اردوهای جهادی می تواند کمک بزرگی به تربیت مدیران کارآمد و جهادی برای کشور باشد.