‌باشگاه خبرنگاران
چهار کامیون کمک های مردمی از سپاه بستان آباد راهی کرمانشاه شد
توسط حوزه کارگری و پایگاه شهید کیوانی در شهرک صنعتی عالی نسب؛
فرمانده سپاه بستان آباد در حاشیه ارسال این کمک ها گفت: نخستین محموله کمک های مردمی و انسان دوستانه جمع آوری شده به همت سپاه بستان آباد در قالب چهار کامیون شامل آب معدنی و مواد غذایی با حضور مسئولان و مردم به سمت مناطق زلزله زده ارسال شد.