باشگاه آذربایجان شرقی - خدا آفرین
تلف شدن سه هزار قطعه ماهی در سد خداآفرین

تلف شدن سه هزار قطعه ماهی در سد خداآفرین

دبیر شورای اطلاع رسانی اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی از تلف شدن سه هزار قطعه در پایین دست سد خداآفرین خبر داد.