باشگاه آذربایجان غربی - سلماس
بیش از 89 درصد مردم سلماس باسواد هستند

بیش از 89 درصد مردم سلماس باسواد هستند

رئیس اداره نهضت سواد آموزی سلماس گفت: طبق آخرین سرشماری انجام شده 89.4 درصد مردم این شهرستان در گروه سنی 10 تا 49 سال باسواد هستند.