‌باشگاه خبرنگاران
بازسازی واقعه غدیر خم در پلدشت اجرا می‌شود
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه پلدشت:
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه پلدشت از بازسازی واقعه تاریخی غدیر خم در این شهرستان خبر داد.