‌باشگاه خبرنگاران
مسابقات ورزشی پایگاه های حوزه عشایری برگزار شد.
با تلاش حوزه عشایری ناحیه فریدونشهر
با تلاش حوزه عشایری حضرت ابوالفضل (ع) ناحیه مقاومت بسیج فریدونشهر ، مسابقات ورزشی بین پایگاهی این حوزه برگزار شد.