باشگاه اصفهان - چادگان
پایوران ناحیه چادگان در اردو‌های جهادی

پایوران ناحیه چادگان در اردو‌های جهادی

همه پاسداران و تعدادی از سربازان ناحیه مقاومت بسیج چادگان در روستا‌های بخش چنارود شهرستان چادگان در قالب اردو‌های جهادیِ محرومیت زدایی مشغول کار‌های عمرانی هستند.