‌باشگاه خبرنگاران
روشنگری و دفاع از دین خدا وظیفه روحانیون است
مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در سپاه استان:
مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در سپاه استان گفت: روشنگری و دفاع از دین خدا وظیفه روحانیون است.