باشگاه ایلام - دره شهر
شهید حججی ، الگوی مقاومت کشور در مقابل دشمنان است
فرمانده تیپ امیرالمومنین (ع) استان ایلام:

شهید حججی ، الگوی مقاومت کشور در مقابل دشمنان است

فرمانده تیپ امیرالمومنین (ع) استان ایلام گفت: هدف دشمنان ایجاد رعب و وحشت در کشور های اسلامی اطراف ما همانند پاکستان،عراق و یمن در واقع نابودی نظام جمهوری اسلامی است.