باشگاه تهران - عمومی

دیدار با خانواده شهید تقی پور

دیدار فرمانده سپاه محمد رسول الله تهران و فرماندار اسلامشهر با خانواده شهید تقی پور
رزمایش فرهنگی دیدار از خانواده شهدا در اسلامشهر

رزمایش فرهنگی دیدار از خانواده شهدا در اسلامشهر

رزمایش فرهنگی دیدار از خانواده شهدا در اسلامشهر استان تهران برگزار شد