‌باشگاه خبرنگاران
سردار یونس شریفی در جوار مزار دو شهید گمنام در سوسنگرد:
سردار یونس شریفی گفت : سوسنگرد یعنی شهر شهدای گمنام است، اولین شهری که شهید گمنام می دهد، همین سوسنگرد است و شهید حبیب شریفی که تاکنون جسد مطهرش پیدا نشده است، اولین شهید گمنام سوسنگرد است.