باشگاه سیستان و بلوچستان - سیب و سوران
گزارش تصویری

فعالیت گروههای چهادی شید فارسی در مناطق محروم سیب سوران

گروه جهادی شهید محبعلی فارسی متشکل ازپاسداران ناحیه مقاومت سپاه شهرستان سیب وسوران جهت محرومیت زدایی وساخت سرویسهای بهداشتی بهدهستان پسکوه اعزام شدند