‌باشگاه خبرنگاران
گزارش تصویری
گروه جهادی شهید محبعلی فارسی متشکل ازپاسداران ناحیه مقاومت سپاه شهرستان سیب وسوران جهت محرومیت زدایی وساخت سرویسهای بهداشتی بهدهستان پسکوه اعزام شدند