باشگاه قزوین - اقبالیه
دیدار از خانواده شهید مظفر نصری در روستای شینقر
صورت گرفت:

دیدار از خانواده شهید مظفر نصری در روستای شینقر

به منظور تکریم از خانواده شهداء مسئول نمایندگی سپاه ناحیه امام سجاد(ع) قزوین و هیئت همراه از خانواده شهید مظفر نصری در روستای شینقر دیدار کردند.
خون امام نادیده گرفته نمی شود
مسئول نمایندگی ولی فقیه سپاه امام سجاد (ع) قزوین:

خون امام نادیده گرفته نمی شود

مسئول نمایندگی ولی فقیه سپاه امام سجاد (ع) قزوین: امام جواد(ع) مظلومانه به شهادت رسیدند و ساکنان آسمان بر این واقعه می گریند و خداوند دشمنان او را به کیفر سخت دچار می سازد، خون امام نادیده گرفته نمی شود.