فرهنگیان - عمومی
نشانه ای از قوت و قدرت دیجیتال در بانک ایران زمین

تاب آوری بالای سیستم ها در مقاطع حساس

نقطه پیک کاری سیستم های اقتصادی همچون بانک ها هم زمانی است که هجوم گسترده در ابعاد ملی به شعبات آن ها انجام گرفته و همزمان نیروی انسانی در کنار سیستم مورد سنجش قرار می گیرد.
بانک ایران زمین از دیجیتالیسم تا مشتری مداری؛

افزایش 15 برابری دایره مخاطبان نمادی از موفقیت در نیاز سنجی مشتریان

مدیریت نیروی انسانی و روابط آن، یکی از رشته های پیچیده ای است که به اندازه پیچیدگی انسان، عمیق و دارای ابعاد مختلف بوده و هر روز نیز می تواند ابعاد جدیدتری به خود گیرد.
پیشرفت های دیجیتالی برای رفاه مردم؛

حرکت بر مدار مشتری در ایران زمین

استفاده از سیستم به جای نیروی انسانی در پهنه مدیریت های جدید یکی از لوازم مدیریت و البته مستلزم رهیافت های نو است. این حذف نیروی انسانی نه به معنای حذف کل نیرو بلکه به معنی استفاده بهینه از سیستم به جای نیروی انسانی در مراحلی است که ضربه ای به هدف نهایی نرساند.
با رونمایی از یک نئو بانک پیشرفته رخ داد

شگفتی سازی بانک ایران زمین در پهنه دیجیتال

بانکداری در عصر جدید تکنولوژی علاوه بر پیچیدگی های مالی و اقتصادی، به دلیل روز افزون شدن دیجیتالیسم اقدامی واقعا سخت و چند لایه است.
واکاوی یکی از علل موفقیت های اقتصادی بانک ایران زمین

فهم افکار عمومی در عرصه روابط عمومی و رسانه

شناخت و فهم رسانه ای و ارتباط حرفه ای یکی از نقاط برجسته و متمایزی است که در دنیای جدید هر مجموعه ای از آن برخوردار باشد، به یقین می توان گفت که گام های متعددی از دیگر همقطاران خود جلوتر افتاده و می تواند رفتار جدیدی از خود بروز دهد.
جدی شدن نقش رسانه در بانکداری نوین؛

استفاده بانک ایران زمین از تمامی ابزار های رسانه ای در فضای دیجیتال

سئوال این است که این بانک دیجیتال چگونه می خواهد در عرصه رسانه، خود را از سایر رقبا، متمایز سازد؟
دستور العمل عینی بانک ایران زمین برای صیانت از شاخص های بانکداری؛

مراقبت از صداقت و سلامت کاری کارکنان

برداشته شدن مسیر حرفه ای در اقتصاد، همگام با سایر تحولات ، نیازمند برخورداری های مادی و البته محتاج صلاحیت های اخلاقی در امور اقتصادی است.
گام به گام برای موفقیتی دیجیتال؛

مقدمه سازی های آموزشی برای رونمایی از دیجیتال بانک ایران زمین

پهنه اقتصادی کشور همچون سایر صحنه های فکری و عملی، نیازمند تحول و به روز رسانی متوالی است تا بتواند با شناخت و فهم درست از موقعیت های پیش رو، اقداماتی اجرایی و شگرف را تولید نماید.
سال 1401 سال رونق دیجیتال در بانک ایران زمین

تهیه زیر ساختی برای پرواز آرام در فضای دیجیتال

مفهوم دیجیتال از مدت ها قبل تر از آن و با رصد و شناسایی دقیق توسط مدیران بانک ایران زمین، در صحنه عمل در این بانک اتفاق افتاده بود.
خدمات بانک ایران زمین در نئو بانک ایرانی؛

راهگشایی های بانکداری دیجیتال در پهنه اقتصادی

امروزه اقتصاد دیجیتال در سراسر جهان به مفهومی رایج تبدیل شده که توانسته به خوبی و البته با سرعت، مرزهای تکنولوژی را به خدمت گرفته تا بتواند راهگشایی های نوینی در امر اقتصاد پدید آورد.