سازمان حفظ آثار - عمومی
تشکر سردار کارگر از صداوسیما به خاطر تولید و پخش سریال «نجلا»

تشکر سردار کارگر از صداوسیما به خاطر تولید و پخش سریال «نجلا»

سردار کارگر طی پیامی از صداوسیما برای تهیه سریال تأثیرگذار «نجلا» و پخش به موقع آن و آشنا نمودن ملت شریف ایران با بخشی از مقاومت و از خودگذشتگی مردم استان خوزستان قدردانی کرد.