حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب در پیامی به‌مناسبت آغاز سال ۱۴۰۲، سال جدید را با عنوان سال«مهار تورم، رشد تولید» نام‌گذاری کردند.

      

رهبر انقلاب در دیدار با مسئولان نظام : ما گفتیم رژیم صهیونیستی ۲۵ سال دیگر را نمی‌بیند، خودشان عجله کردند و زودتر می‌خواهند بروند.

      
مــا طــاغــوت بــیــرون یــعــنــے شــاه را از ڪــشــور خــارج ڪــردیــم امــا بــایــد بــا طــاغــوت درون یــعــنــے نــفــس خــود نــیــز مــبــارزه ڪــنــیــمــ.امــروزبــرخــے مــســئولــان و مــردم در اثــر پــیــروے از هواے نــفــس بــه ڪــشــور ضــربــه مــیــ‌زنــنــد.
کد خبر: ۹۰۹۸۰۲۳
|
۱۷ دی ۱۳۹۷ - ۱۰:۴۳

به گزارش خبرگزاری بسیج از فومن، ایمان نوروزی طلبه حوزه علمیه آیت الله بهجت(ره) فومن در یادداشتی نوشت:

امــروز بــرخــے مــســئولــان و مــردم در اثــر پــیــروے از هواے نــفــس بــه ڪــشــور ضــربــه مــیـ ـ‌زنــنــد

مــا طــاغــوت بــیــرون یــعــنــے شــاه را از ڪــشــور خــارج ڪــردیــم امــا بــایــد بــا طــاغــوت درون یــعــنــے نــفــس خــود نــیــز مــبــارزه ڪــنــیــمــ.امــروزبــرخــے مــســئولــان و مــردم در اثــر پــیــروے از هواے نــفــس بــه ڪــشــور ضــربــه مــیــ‌زنــنــد.

اگرڪــارهاے مــا طــبــق دســتــورات خــداونــد و بــراے رضــاے الــهے بــاشــد خــداونــد مــا را یــارے ڪــرده و بــرڪــات زمــیــن و آســمــان را نــازل مــیــ‌ڪــنــد.وقــتیــانــتــخــاب غــلــطــے همــچــون بــنــیــ‌صــدر داشــتــه بــاشــیــم دود آن بــه چــشــم خــودمــان مــیــ‌رود.اگــر در ڪــشــور بــرخــے مــشــڪــلــات را داریــم نــاشــے از عــدم تــقــوا در بــرخــے مــردم و مــســئولــان اســتــ.

پــیــروزیـ ـمــا در انــقــلــاب و دوران دفــاع مــقــدس نــاشــے از نــگــاه تــوحــیــدے رزمــنــدگــان بــود.امــروز اگــر در بــازار گــران فــروشــے وجــود دارد نــاشــے از نــبــود نــگــاه تــوحــیــدے اســتــ.

باوجــود انــقــلــاب اســلــامــے بــرخــے بــهشــتــے و بــرخــے جــهنــمــے مــیــ‌شــونــد.جــمــهوریــ اســلــامــے بــســتــرے ســاخــت ڪــه بــرخــے بــه مــقــام رفــیــع شــهادت رســیــدنــد و بــرخــے هم مــیــلــیــاردها دزدیــدنــد.همــه ایــنــها بــه نــیــت و اراده افــراد بــســتــگــے دارد ڪــه آیــا از بــســتــر تــوحــیــدے اســتــفــاده مــیــ‌ ڪــنــنــد.

ایــمــانــ نــوروزیــ

ارسال نظرات
پر بیننده ها