سرویس های خبری
‌استان ها
‌اقشار
سایر خدمات
r_marquee
امام خمینی(ره): در این ماه فرق داشته باشیم با سایر ماهها و دنبال این باشیم که ان شاء اللَّه «لیلة القدر» را دریابیم، برکات «لیلة القدر» را که قرآن در آن نازل شده است، همه سعادت عالَم در آن شب نازل شده است و از این جهت، از همه شبهاى عالَم بالاتر است.صحیفه امام، ج‏13، ص: 36      
l_marquee
کد خبر: ۹۱۲۹۴۸۹
تاریخ انتشار: ۰۲ ارديبهشت ۱۳۹۸- ۴۷: ۰۹
آلبوم اشعار استاد عبدالمجید فرائی بسیار غنی و کامل است؛ این شاعر آئینی و بسیجی در هر زمینه ای و به هر مناسبتی اشعاری زیبا سروده است که در زیر تعدادی از این اشعار تقدیم می شود.

به گزارش خبرگزاری بسیج سپاه تهران ،  آلبوم اشعار استاد عبدالمجید فرائی بسیار غنی و کامل است؛ این شاعر آئینی و بسیجی در هر زمینه ای و به هر مناسبتی اشعاری زیبا سروده است که در زیر تعدادی از این اشعار تقدیم می شود.

سرودانتظار " ۱ * ۲

با تفقد ، به مر د م نظر کن

جان زهرا ، شب ماسحرکن

جان به لب آ مد ا ز انتظارت

مژده ده عاشقان را ،خبرکن

ما محب  شما ، ا هل  بیتیم

پیروان خو د ت ، مفتخر کن

آب وجاروشده،کوی وبرزن

بامحبت به این سو ، نظرکن

غنچه ای و انکرده  لب ازلب

جان گل ر ا ، بیا ، بارور کن

؛،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،؛

هرکجائی ، به ایران سفرکن

یک شب از کوچه ما گذر کن

سروده "عبدالمجید فرائی".

؛---------------------------؛

تاریخ  ۱۳۸۶/۱۲/۲۵ بروزن

"ای قلم،سوزلرینده اثر یوخ"

 

*************

" جان فدایت " شماره ۲

طاقتم طاق  شد ، تا بیائی

مانده ام واله،مولا،کجائی

 

ناله هاسردهم ، از فراقت

گریه هامی کنم، ازجدائی

 

ای مسیحانفس،جان فدایت

همرهی کن مرا، تارهائی

 

بیش از اینم مرنجان،عزیزم

کهنه زخم مرا ، کن دوائی

 

از ز ما ن قد یم گذ شته

فطرتم گفته تو ، آشنائی

؛،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،؛

جانم ازعشق خود،سربسرکن

یک شب ازکوچه ی ماگذرکن

 

سروده "عبدالمجید فرائی"

صفحه ۱۵۳ازکتاب پر پرواز

بر وزن ای قلم سوزلرینده

اثر یوخ

 

تاریخ ۱۳۸۶/۱۲/۲۵

شعرصبحگاهی ۱۳۹۸/۱/۳۱

 

روز بزرگداشت"سعدی"

 

ما،به سعدی پدرشعرو ادب، مفتخریم

قند در واژه ی شیرین سخن، باهنریم

 

ما ادیبیم ، ا د یبا نه ، سخن سازکنیم

عقده از زاویه ی دل، همه جا بازکنیم

 

*************

 

" شرم گناه " شماره ۳

من کجا ، توکجا صاحب دل

من خطا پیشه ، اما توعادل

 

من سرا پا گنا هم ، گناهم

کان عصمت ،تو مردفضائل

 

من خجل،شرم درعمق جانم

هر کلا م  تو ، آ یا ت کامل

 

عاشقم ، با همه رو سیاهی

توبه و  شر م د ارم ، حمایل

 

در پی تو برانم ، دل خویش

با جواز تو ، منزل  به منزل

؛،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،؛

درد هجران خود ، مختصرکن

یک شب از کوچه  ما گذرکن

 

سروده "عبدالمجیدفرائی"

تاریخ ۱۳۸۶/۱۲/۲۵

 

*****************

" جان هستی شماره ۴

 

من یقینم شده ، مهر با نی

مهر داری ، به ا مت نهانی

 

تو ز مینی نبو د ی ا ز اول

توزمین هستی ای آسمانی

 

می شناسم ترا،می شناسم

جان هستی،توصاحب زمانی

 

جان عجین گشته بانام پاکت

دل به دنبال خود،می دوانی

 

ا ین همه عا شق دلشکسته

هرطرف می روی،می کشانی

؛،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،؛

آمدی ؟ پس مرا هم ، خبر کن

یک شب ازکوچه ب ماگذر کن

 

"سروده عبدالمجیدفرائی"

تاریخ ۱۳۸۶/۱۲/۲۵

.

************

" فلسطین " شماره ۵

 

حا کم ز و ر وزر ، فا قد دین

دسته دسته کشد،درفلسطین

 

کودک ومادری،درامان نیست

از هوا ، بمب ریزد ، به پائین

 

داعیان،کورو کر،گنگ و لالند

بر حقوق بشر ، ننگ و نفرین

 

جا نیان ، در جها ن پا گرفتند

با هزار عقده درسایه ی کین

 

خلق ر ا ، جا ن پناهی نمانده

جز تو ، ای ما ه روشنگردین

؛،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،؛

از ضعیفا ن ، بیا د فع شرکن

یکشب از کوچه ی ما گذرکن

 

سروده "عبدالمجیدفرائی"

تاریخ ۱۳۸۶/۱۲/۲۵

.

*************

" لبنان " شماره ۶

 

شیعه ، در تنگنای عقیده

قرنها رنج وحرمان کشیده

 

حاکمان ستمکارتاریخ

ازمسلمان،شکم هادریده

 

صهیونیزم جفاکارورسوا

دردها، بیکران، آفریده

 

صور وصیدا، به جرم تشیع

لحظه ای روزخوش راندیده

 

کودکان،مردوزن،خفته درخون

لاله از خون آن ها ، دمیده

؛،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،

رنج بیدادگر، بیشتر کن

یک شب ازکوچه ماگذرکن

*************

" عتبات " شماره ۷

 

کربلا و نجف ، غرق خون شد

سامره ،زیرو رو،واژگون شد

 

یا نکی کینه تو ز ستمگر

باهمه توپ وتانگش،زبون شد

 

دست دردست شیطان صهیون

از عداوت ،سرا پا جنون شد

 

ما ذ نه ، گنبد عسگر یین

ننگ بردشمنان،سرنگون شد

 

ز ا د گاه ا ما م دوازده "ع"

همره قلب ما،غرق خون شد

؛،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،؛

شیعه را ،رهنمون، برظفرکن

یک شب ازکوچه ی ما گذرکن

 

سروده "عبدالمجیدفرائی"

تاریخ ۱۳۸۶/۱۲/۲۵

.

 

******************

" فساد " شماره ۸

 

جزتو مارا ، امید دگر نیست

هیچ امری دگر،کارگرنیست

 

مفسده ، هر کجا ر خ نموده

چاره مخلصان، جزحذر نیست

 

ا ز هنر ، جز تبا هی  نمانده

پس، هنرنام دارد، هنرنیست

 

چاپلوسی کنون،رمزکاراست

هرکه جزآن شود،نامورنیست

 

د ین و د نیا ، نسازند  با هم

کیست؟دین داردوخون جگرنیست

 

؛،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،؛

یک عنایت ، به این بوم و برکن

یک شب از کوچه ی ما گذرکن

 

سروده "عبدالمجیدفرائی"

تاریخ  ۱۳۸۶/۱۲/۲۵

 

**************

"دست پنهان غیبی"شماره ۹

 

لطف پنها ن تو ، آشکاراست

شیعه ازلطف تو،استواراست

 

ر هبر و پیر ما ، نا یب تو

با عنایات تو ، هوشیار است

 

فتنه ها سر برآرد ، زهرسو

خلق ایران زمین، پایداراست

 

د ست پنهان غیبی ،همیشه

زین ولایت،خودش پاسداراست

 

جا ن فد ا ی ر ضا ی "ع" ائمه

میزبان، میهمان،خواستاراست

؛،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،؛

عهد ما ر ا بیا ، تا ز ه تر کن

یکشب ازکوچه ی ما گذرکن

 

سروده "عبدالمجیدفرائی"

تاریخ ۱۳۸۶/۱۲/۲۵

.

****************

"عیدی ماعطاکن"شماره ۱۰

 

عید شد ، عید ی ما عطاکن

حا جت عاشقانت ،ر و ا کن

 

د ل  تپد ، ا ز  برای نگاهت

رخ نما ، ر و ی مه برملاکن

 

مخلصان،خاک پای تو هستند

وعده دادی به عهدت وفاکن

 

جان هستی توئی صاحب دل

با  حقیقت  مر ا ، آ شنا کن

 

ای گل نرگس اکنون بهاراست

با ل پروانه وا کن ، رها کن

؛،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،؛

 شا عر خسته  را ، مفتخرکن

یکشب از کوچه ی ماگذرکن

؛

سروده" عبدالمجیدفرائی "

تاریخ ۱۳۸۶/۱۲/۲۵

 

بازدید از صفحه اول
sendارسال به دوستان
printنسخه چاپی
عضویت در خبرنامه
گزارش خطا
نظر ‌بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر:
tr_sar
آخرین اخبار
tc_sar
tl_sar