به گزارش خبرگزاری بسیج به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، روابط عمومی بانک مرکزی طی یک بررسی پژوهشی، نحوه اطلاع رسانی و آموزش رمز پویا به مشتریان را در مراکز تماس بانک ها و موسسات اعتباری ارزیابی کرده است.

نتیجه این ارزیابی نشان داده است که مرکز تماس بانک از راه اندازی رمز پویا اطلاع داشته و میزان اطلاعات ارائه شده توسط مرکز تماس «خیلی زیاد» بوده است.

بر این اساس، نظر کاربر مرکز تماس در خصوص رمز پویا «مثبت» ارزیابی و میزان رضایت ارزیاب از پاسخگویی در خصوص رمز پویا «10 از 10» ثبت شده است.

در نتایج این گزارش آمده که عدد 40 به عنوان بالاترین رقم شاخص ارزیابی به بانک ملی ایران اختصاص یافته و وضعیت مرکز تماس این بانک در میزان اطلاع از موضوع رمز پویا در بهترین حالت ممکن یعنی «خوب» بوده است.

شایان ذکر است بانک ملی ایران بعنوان بزرگترین و اثرگذارترین بانک در نظام اقتصادی کشور، فرهنگ سازی در زمینه های مرتبط به حوزه اقتصادی و بانکی را همیشه یکی از اصلی ترین وظایف خود دانسته و در این زمینه همیشه به مثابه بازویی توانمند، تیم اقتصادی و بانکی را یاری نموده است.

 

اقدامات بانک ملی ایران در زمینه آموزش سواد اقتصادی به کودکان، تولید محتواهای آموزشی در زمینه مفاهیم بانکداری الکترونیک در سنوات گذشته، نمونه بارزی از نگاه خاص این بانک به حوزه فرهنگ سازی می باشد.