رزمایش دو روزه شهرستان ایلام با حضور شش گردان بیت المقدس و کوثر بسیج ، در منطقه عمومی بانروشان برگزار شد.
کد خبر: ۹۱۹۸۶۹۳
|
۲۳ آذر ۱۳۹۸ - ۰۹:۳۶

به گزارش خبرگزاری بسیج، رزمایش دو روزه شهرستان ایلام با حضور شش گردان بیت المقدس و کوثر بسیج ، در منطقه عمومی بانروشان برگزار شد.

 رزمایش گردان های بیت المقدس در ایلام برگزار شد+ تصاویر

رزمایش گردان های بیت المقدس در ایلام برگزار شد+ تصاویر

رزمایش گردان های بیت المقدس در ایلام برگزار شد+ تصاویر

رزمایش گردان های بیت المقدس در ایلام برگزار شد+ تصاویر

رزمایش گردان های بیت المقدس در ایلام برگزار شد+ تصاویر

رزمایش گردان های بیت المقدس در ایلام برگزار شد+ تصاویر

رزمایش گردان های بیت المقدس در ایلام برگزار شد+ تصاویررزمایش گردان های بیت المقدس در ایلام برگزار شد+ تصاویر

رزمایش گردان های بیت المقدس در ایلام برگزار شد+ تصاویر

رزمایش گردان های بیت المقدس در ایلام برگزار شد+ تصاویر

رزمایش گردان های بیت المقدس در ایلام برگزار شد+ تصاویر

رزمایش گردان های بیت المقدس در ایلام برگزار شد+ تصاویر

رزمایش گردان های بیت المقدس در ایلام برگزار شد+ تصاویر

رزمایش گردان های بیت المقدس در ایلام برگزار شد+ تصاویر

رزمایش گردان های بیت المقدس در ایلام برگزار شد+ تصاویر

 

 

رزمایش گردان های بیت المقدس در ایلام برگزار شد+ تصاویر

 

رزمایش گردان های بیت المقدس در ایلام برگزار شد+ تصاویر

 

 

ارسال نظرات
آخرین اخبار