در توئیت عضو هیئت علمی علوم سیاسی دانشگاه تربیت مدرس مطرح شد؛
دکتر مجتبی زارعی عضو هیئت علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه تربیت مدرس در توئیتی نوشت: این ۷۷۷ همان کمیته ملی حقیقت‌یاب و رونمایی از فناوری نرم معرفیِ سارقینِ حافظه ملیِ ایرانیان بود!
کد خبر: ۹۱۹۹۹۰۴
|
۲۷ آذر ۱۳۹۸ - ۱۱:۵۶

به گزارش سرویس اساتید خبرگزاری بسیج، در پی انفعال ساختار شکنان از بیانیهٔ مستدل و اقناعی ۷۷۷ استاد دانشگاه در برابر پاسخ جنبش استادی ایران به بیانیهٔ ۷۷ و هراسان شدن سرکردهٔ داخلی نامهٔ چریکی ۷۷؛ دکتر مجتبی زارعی عضو گروه علوم سیاسی دانشگاه تربیت مدرس در توئیتی نوشت:

تاجزاده می‌گوید زمانی صداقت ۷۷۷ را باور می‌کند که کمیته حقیقت‌یابِ جنایات اخیر را تشکیل دهند!

می‌گوییم ای مهندس شورش ۷۸ و دزدِ سیستمی آرای مرحوم هاشمی در انتخابات تهران؛ ساعت خواب!

‌ این ۷۷۷ همان کمیته ملی حقیقت‌یاب و رونمایی از فناوری نرم معرفیِ سارقینِ حافظه ملیِ ایرانیان بود!

 

https://twitter.com/mojtabazarei18

 

رونمایی از فناوری نرم معرفیِ سارقینِ حافظه ملیِ ایرانیان

 

 

 

ارسال نظرات