رییس کارگروه ملی تولیدپارچه چادر مشکی گفت:یکی ازدغدغه های چهل ساله مسولین ومردم تولیدپارچه چادر مشکی داخلی بودکه امسال با تشکیل کارگروه ملی در سازمان بسیج اصناف کشوراولین قدم برداشته شد وکارخانه نای زرین بعدازحدود ده سال تعطیلی به خط تولیدباکیفیت چادرمشکی بازگشت
کد خبر: ۹۳۲۰۵۵۹
|
۲۲ بهمن ۱۳۹۹ - ۲۱:۰۴

به گزارش خبرنگار سرویس اصناف خبرگزاری بسیج، دکترحسن پوردرمراسم آیین جشن آغازبه کار خط تولید پارچه چادرمشکی نای زرین خوانسار گفت:
درسال جهش تولیدودر آستانه پیروزی شکوهمندانقلاب اسلامی وباهمکاری وهماهنگی سازمان بسیج اصناف بازاریان وفعالان اقتصادی کشوروهمت مدیر عامل وهمکاران این شکت شاهدآغازبه کار خط تولیدپارچه چادرمشکی کارخانه نای زرین خوانسارهستیم.این اتفاق مبارک که یک کاربزرگ اقتصادی اشتغالزایی وفرهنگی محسوب میشودمیتواند نویدبخش خودکفایی درپارچه چادرمشکی درآینده نزدیک باشد.


رییس کارگروه ملی تولیدپارچه چادر مشکی گفت:یکی ازدغدغه های چهل ساله مسولین ومردم تولیدپارچه چادر مشکی داخلی بودکه امسال با تشکیل کارگروه ملی در سازمان بسیج اصناف کشوراولین قدم برداشته شد وکارخانه نای زرین بعدازحدود ده سال تعطیلی به خط تولیدباکیفیت چادرمشکی بازگشت.
همکاری قوه قضاییه بویژه دکتر عمرانی معاون محترم دادستان کل کشوروبرخی دیگرازمسولین استانی، شهرستان وحمایت بخش خصوصی دراین کاربسیارموثر واقع گردید.

وی اظهارداشت:مافیای واردات درکشوروبرخی تصمیمات غلط دولتها وسیستم بانکی تا کنون به تولید ،ضرباتی واردنموده که بایدازاین به بعد چهارچشمی مواظب این کارخانه وسایرتولیدیهای کشورباشم تا شاهدضربه مجددبه تولیدداخل نباشیم.


دکتر حسن پور گفت: ورودبسیج اصناف به منظور حمایت ار آخرین زنجیره تکمیل تولیدیعنی هدایت هدفمند محصولات به بازارهای داخلی وخارجی است.
چرابایدبانوان ودختران ما از چادرخارجی استفاده کنند وبا کیفیت چادرداخلی آشنا نباشند وبرخی به خاطرگرانی قیمت چادربه زحمت بیافتند.
درکل کشورشعبه های عرضه چادر ایجادخواهدشدکه اولین شعبه دراراک بانام حجاب نفیس راه اندازی گردیده است و باید اتحادیه های بنکداران پارچه و واحدهای صنفی به این امر مهم توجه کنند.


رییس سازمان بسیج اصناف گفت: بسیج اصناف بازاریان وفعالان اقتصادی بعدارموفقیت در تولید ماسک،پارچه ملت بلون توانست به یاری خداوندوعنایات حضرت زهرا به تولیدپارچه چادرمشکی بابکارگیری ظرفیتهای مردمی برسدواین نمونه بارزاقتصاد مقاومتی درسال جهش تولید است.
ماازتولیدماسک سفیدبه تولید پارچه چادرمشکی رسیدیم و"ما  میتوانیم"را اثبات نمودیم.


عضو شورای عالی نظارت بر سازمان های صنفی در پایان اظهارداشت:یادامام  وحضرات آیات عظام سید محمد تقی خوانساری وسیداحمد خوانساری را گرامی میداریم وبه روح بلندشهدای گرانقدرکه توصیه همیشگی شان توصیه به حجاب وعفاف بود درودوسلام میفرستیم.

ارسال نظرات