پنجمین جلسه هیات امنای موسسه بهداری رزمی دفاع مقدس و مقاومت صبح روز شنبه نهم اسفند ۱۳۹۹ با حضور سردار سرلشکر پاسدار سید یحیی صفوی دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا و سردار نصرالله فتحیان مدیرعامل موسسه بهداری رزمی دفاع مقدس و مقاومت برگزار شد.


ارسال نظرات