آئین تجلیل از پیشکسوتان دفاع مقدس در شهرستان کوثر بارعایت موازین بهداشتی برگزار شد.
کد خبر: ۹۳۷۴۹۵۶
|
۳۱ شهريور ۱۴۰۰ - ۰۹:۲۸

برگزاری آییــن تجلیل از پیشـــکسوتان دفاع مــقدس در شهرســتان کوثر

به گزارش خبرگزاری بسیج از اردبیل ، آئین تجلیل از پیشکسوتان دفاع مقدس در شهرستان کوثر بارعایت موازین بهداشتی برگزار شد.

 

برگزاری آییــن تجلیل از پیشـــکسوتان دفاع مــقدس در شهرســتان کوثر

برگزاری آییــن تجلیل از پیشـــکسوتان دفاع مــقدس در شهرســتان کوثر

برگزاری آییــن تجلیل از پیشـــکسوتان دفاع مــقدس در شهرســتان کوثر

برگزاری آییــن تجلیل از پیشـــکسوتان دفاع مــقدس در شهرســتان کوثر

ارسال نظرات
آخرین اخبار