خبرهای داغ:
به همت قرارگاه پیشرفت و آبادانی سپاه استان دو طرح عمرانی و محرومیت زدایی در روستای توته چال الموت غربی افتتاح شد.
کد خبر: ۹۳۷۹۸۳۹
|
۰۹ مهر ۱۴۰۰ - ۲۱:۴۱

به همت قرارگاه پیشرفت و آبادانی سپاه استان دو طرح عمرانی و محرومیت زدایی در روستای توته چال الموت غربی افتتاح شد.

ارسال نظرات