قالیباف: سرعت گرفتن روند واکسینه شدن مردم در همه گروه های سنی و در تمام نقاط کشور نگرانی های مردم را کاهش داده و رضایت خاطر آحاد جامعه را فراهم کرده است.
تعداد بازدید : 0
ارسال نظرات