خبرهای داغ:
وحدت همان عاملی است که دشمنان برای مقابله با آن با راهبرد تبلیغ اسلام هراسی و دین هراسی و ایجاد اختلاف بین شیعه و سنی به دنبال تضعیف این قدرت نرم و محور وحدت در جهان اسلام هستند.
کد خبر: ۹۳۸۴۲۱۹
|
۲۹ مهر ۱۴۰۰ - ۰۹:۳۴

«انی تارک فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی ما ان تمسکتم بهما لن تضلوا ابدا» این سخن پیامبر اسلام (ص) که به «حدیث ثقلین» معروف است، بیانگر این معناست که مهم ترین قدرت نرم و محور وحدت جهان اسلام، قرآن و عترت است.

بنابراین می فرماید:« من در میان شما دو چیز گران بها را ترک کردم که اگر به آنها تمسک بجویید، هرگز پس از من به بیراهه نخواهید رفت؛ یکی از آن دو از دیگری بزرگ تراست: کتاب خدا (قرآن) که ریسمان کشیده شده ای است از آسمان به زمین و دیگری عترت من، اهل بیتم. آگاه باشید که آن دو هرگز از هم جدا نخواهند شد، تا آنکه کنار حوض بر من وارد شوند.

با تمسک به قرآن و عترت به عنوان دو منبع و ثقل عظیم و الهی قدرت نرم و محور وحدت، می توان قدرت های نرم فرهنگ اسلامی را شناسایی کرد که عمده ترین آنها در سه بخش خلاصه می شود.

این بخش ها شامل ۱. ایمان و معرفت دینی ( دین دانی)، ۲. تقوا و عمل صالح ( دین داری)، ۳. جهاد، ایثار و شهادت طلبی ( دین یاری) است.

هرگاه ایمان و اعتقاد به باورهای دینی در هر جامعه‌ای با محوریت دو ثقل بالا تقویت شود، آن جامعه شکست ناپذیر و وحدت آفرین خواهد بود.

در طول تاریخ و همواره دشمنان اسلام برای نابودی مکتب اسلام از چهار تاکتیک؛ تعطیل حق، تخریب حق، تحریف حق و تضعیف حق استفاده کرده اند. اما هرگاه در کنار باورهای دینی، روحیه ایثار، جهاد و شهادت طلبی در هر ملت و جامعه ای نهادینه شده باشد، هیچ قدرتی نمی تواند در اراده پولادین آنها نفوذ کند.

بنابراین پیوند قرآن و عترت علاوه بر اینکه تولید قدرت نرم می کند، با عمل کردن به فرامین و دستورات این دو ثقل عظیم و الهی می توان وحدت اسلامی را بین جوامع اسلامی ایجاد کرد، همان وحدتی که دشمنان اسلام، با راهبرد تبلیغ اسلام هراسی و دین هراسی و ایجاد اختلاف و تفرقه بین شیعه و سنی به دنبال تضعیف این قدرت نرم و محور وحدت در جهان اسلام هستند.

* مرتضی امیری نژاد

ارسال نظرات
پر بیننده ها