به همت حوزه مقاومت بسیج حمزه سیدالشهداء کشاورز، از جــوان نــخــبــه ی بــســیــجــی تجلیل به عمل آمد.
کد خبر: ۹۳۸۴۵۵۲
|
۳۰ مهر ۱۴۰۰ - ۱۹:۴۲

 به گزارش خبرگزاری بسیج از شاهین دژ، طــی مــراســمــی از جــوان نــخــبــه ی بــســیــجــی مــهدی مــحــمــد پــوری ، از اعــضــای فــعــال پــایــگــاه مقاومت بسیج حــوزه حــمــزه ســیــدالــشــهدای شــهر ڪــشــاورز ڪــه درڪــنــڪــور ۱۴۰۰ دررشــتــه پــزشــڪــی دانــشــگــاه ســنــنــدج قــبــول شــده است، در مــحــل حــوزه تــجــلــیــل بــه عــمــل آمــد.

دراین مــراســم فــرمــانــده حوزه حمزه سیدالشهداء کشاورز، ضــمــن تــبــریــک مــوفــقــیــت ارزشــمــنــد بــه ایــن جــوان نــخــبــه وخــانــواده ایــشــان، از جــوانــان نــخــبــه بــســیــجــی بــه عــنــوان ســرمــایــه های جــامــعــه نــام بــرد و آنــان را دخــایــر ارزشــمــنــد و پــشــتــوانــه های مــطــمــئن نــظــام و پــرچــمــداران ایــن مــرز و بــوم دانست.

سروان پاسدار هاشم جعفریان افــزود: جــوانــان نــخــبــه بــایــد بــا اقــتــدا بــه امــثــال ســردار شــهیــد حــاج قــاســم ســلــیــمــانــی تــمــام تــلــاش خــود را بــه ڪــار گــیــرنــد تــا بــا روحــیــه انــقــلــابــی و جــهادی در تــمــام عــرصــه ها بــه مــلــت بــزرگ ایــران اســلــامــی خــدمــت ڪــنــنــد.

گفتنی است در پــایــان بــا اهداء لــوح تــقــدیــر از تــعــهد وتــوانــمــنــدیـ‌ـهای ایــن جــوان تــجــلــیــل بــه عــمــل آمــد.

انتهای پیام

ارسال نظرات