ورقه هاي‌ کتاب بـه منزله بال‌هایي هستند کـه روح ما را بـه عالم نور و روشنایی پرواز میدهند؛ ‌کتابخوانی رمز پیشرفت بشریت است.
کد خبر: ۹۳۸۹۹۰۱
|
۲۵ آبان ۱۴۰۰ - ۰۳:۱۰

کتاب را نخوانید که بخوانید! کتاب را بخوانید که بیدار شوید

به گزارش خبرگزاری بسیج از قم، رقیه کدخدازاده بمناسبت هفته کتاب و کتابخوانی یادداشتی را به رشته تحریر درآورده است. متن این یادداشت بدین شرح است:

کتاب، همچون خورشید، فضای زندگی را روشن می‌کند و به همگان نور، شور و گرما می‌بخشد. کتاب، مثل باران بر سرزمین دل‌ها می‌بارد و اندیشه‌ها و کردار‌ها را رونق، زیبایی و طراوت می‌دهد. کتاب، نقشی به مانند پرندگان به آدمی دارد که او را برای اوج و بال کشیدن و پرواز آماده می‌سازد.

در پرتو کتاب است که شکوفایی، سرسبزی و بالندگی فرهنگ دینی ما به اوج می‌رسد. کتاب، والاترین جایگاه را در گستره‌های فردی و اجتماعی داراست که بر اندیشه‌ها و دل‌ها می‌درخشد و پیوسته بر زندگانی نورافشانی خواهد کرد.

مطالعه، غذای روح و درمان بیماری‌های فکری است. کتاب، معلمی ساده و صمیمی و همیشه در دسترس است که بی ادعا و بدون تکلف و منّت، آنچه دارد در اختیار ما می‌گذارد. مطالعه، با نیّت خالص، عبادتی بزرگ است.

لحظه‌ای نشستن در کتابخانه، حضور در محضر اندیشمندان قرون و فرزانگان زمان است. کتابخانه، معبد اهل علم و محراب پاک دانشجویی و علم آموزی است. هرکه از کتاب و مطالعه بیگانه است، غریب و بی مونس است.

برگ‌های سبز با رگبرگ‌های سفید، باعث میوه دادن درخت می‌شوند؛ و برگ‌های سفید با رگبرگ‌های سیاه، باعث ثمر دادن مغز‌ها …

ورقه های کتاب بـه منزله بال‌هایی هستند کـه روح ما را بـه عالم نور و روشنایی پرواز میدهند؛ کتابخوانی رمز پیشرفت بشریت است.

انتهای پیام/

ارسال نظرات
آخرین اخبار