شاهرود_معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شاهرود گفت: از ابتدای شیوع کرونا تاکنون ۳۶ هزار و ۵۵۵مورد دیالیز برای بیماران ثابت، مهمان و اورژانسی در بخش همودیالیز حوزه تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی شاهرود انجام شده است.
کد خبر: ۹۳۹۰۰۳۷
|
۲۵ آبان ۱۴۰۰ - ۱۴:۲۵

انجام ۳۶هزار و ۵۵۵ مورد دیالیزدر حوزه تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی شاهرودبه گزارش خبرنگار بسیج، دکتر حسین شیبانی اظهار کرد: در حوزه تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی شاهرود بیمارستان‌های امام حسین (ع)، امام رضا (ع) میامی، خاتم الانبیاء (ص) و مرکز همودیالیز رضویان هلال احمر بصورت شبانه روزی به بیماران دیالیزی شهرستان و همچنین بیماران اورژانسی و مهمان خدمات ارایه می‌گردد.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شاهرود افزود: بخش همودیالیز بیمارستان امام حسین (ع) ۱۳ هزار و ۱۹۵مورد دیالیز برای بیماران ثابت، ۱۱۲مورد دیالیز برای بیمار مهمان و یک هزار و ۹۳ مورد دیالیز برای بیماران اورژانس صورت گرفته که ۱۳ تخت فعال به صورت شبانه روزی در سه شیفت به صورت آنکال و در اکثر زمان‌ها این شیفت با پذیرش بیماران اورژانسی فعال می‌باشد.
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود گفت: دربخش همودیالیز بیمارستان امام رضا (ع) میامی یک هزار و ۸۲۶مورد دیالیز برای بیماران ثابت، ۲۳مورد دیالیز برای بیمار مهمان ارائه خدمات صورت می‌گیرد که ۴ تخت فعال به صورت شبانه روزی در یک شیفت به بیماران دیالیزی شهرستان خدمات ارایه می‌گردد.
متخصص و قلب و عروق دانشگاه تصریح کرد: دربخش همودیالیز مرکز همودیالیز رضویان شانزده هزار و۵۳۰مورد دیالیز برای بیماران ثابت،۱۸۶ مورد دیالیز برای بیمار مهمان که ۱۷ تخت فعال به صورت شبانه روزی در ۲ شیفت فعال می‌باشد.
معاون درمان دانشگاه گفت: در بخش همودیالیز بیمارستان خاتم الانبیاء (ص) شاهرود سه هزار و ۵۳۰ مورد دیالیز برای بیماران ثابت، ۳۰ مورد دیالیز برای بیمار مهمان و ۳۰مورد دیالیز برای بیماران اورژانس دربخش همودیالیز بیمارستان خاتم الانبیاء (ص) شاهرود انجام شده است که با ۷ تخت فعال به صورت شبانه روزی دریک شیفت به صورت آنکال و دربرخی زمان‌ها این شیفت با پذیرش بیماران اورژانسی فعال می‌باشد.

 

ارسال نظرات
پر بیننده ها