کد خبر: ۹۴۰۵۳۹۴
|
۱۵ دی ۱۴۰۰ - ۱۱:۱۷

گزارش تصویری از حضور رئیس سازمان ورزش بسیج مستضعفین، جناب سرهنگ ابوالفضل خداقلی پور در ورزشگاه آزادی مراسم یادبود سردار شهید حاج قاسم سلیمانی در هفته سیزدهم لیگ برتر ایران

حضور رئیس سازمان ورزش بسیج در مراسم یادبود سردار شهید حاج قاسم سلیمانی در ورزشگاه آزادی

حضور رئیس سازمان ورزش بسیج در مراسم یادبود سردار شهید حاج قاسم سلیمانی در ورزشگاه آزادی

حضور رئیس سازمان ورزش بسیج در مراسم یادبود سردار شهید حاج قاسم سلیمانی در ورزشگاه آزادی

حضور رئیس سازمان ورزش بسیج در مراسم یادبود سردار شهید حاج قاسم سلیمانی در ورزشگاه آزادی

حضور رئیس سازمان ورزش بسیج در مراسم یادبود سردار شهید حاج قاسم سلیمانی در ورزشگاه آزادی

حضور رئیس سازمان ورزش بسیج در مراسم یادبود سردار شهید حاج قاسم سلیمانی در ورزشگاه آزادی

حضور رئیس سازمان ورزش بسیج در مراسم یادبود سردار شهید حاج قاسم سلیمانی در ورزشگاه آزادی

حضور رئیس سازمان ورزش بسیج در مراسم یادبود سردار شهید حاج قاسم سلیمانی در ورزشگاه آزادی

حضور رئیس سازمان ورزش بسیج در مراسم یادبود سردار شهید حاج قاسم سلیمانی در ورزشگاه آزادی

حضور رئیس سازمان ورزش بسیج در مراسم یادبود سردار شهید حاج قاسم سلیمانی در ورزشگاه آزادی

 

حضور رئیس سازمان ورزش بسیج در مراسم یادبود سردار شهید حاج قاسم سلیمانی در ورزشگاه آزادی

حضور رئیس سازمان ورزش بسیج در مراسم یادبود سردار شهید حاج قاسم سلیمانی در ورزشگاه آزادی

حضور رئیس سازمان ورزش بسیج در مراسم یادبود سردار شهید حاج قاسم سلیمانی در ورزشگاه آزادی

حضور رئیس سازمان ورزش بسیج در مراسم یادبود سردار شهید حاج قاسم سلیمانی در ورزشگاه آزادی

حضور رئیس سازمان ورزش بسیج در مراسم یادبود سردار شهید حاج قاسم سلیمانی در ورزشگاه آزادی

حضور رئیس سازمان ورزش بسیج در مراسم یادبود سردار شهید حاج قاسم سلیمانی در ورزشگاه آزادی

حضور رئیس سازمان ورزش بسیج در مراسم یادبود سردار شهید حاج قاسم سلیمانی در ورزشگاه آزادی

حضور رئیس سازمان ورزش بسیج در مراسم یادبود سردار شهید حاج قاسم سلیمانی در ورزشگاه آزادی

حضور رئیس سازمان ورزش بسیج در مراسم یادبود سردار شهید حاج قاسم سلیمانی در ورزشگاه آزادی

حضور رئیس سازمان ورزش بسیج در مراسم یادبود سردار شهید حاج قاسم سلیمانی در ورزشگاه آزادی

حضور رئیس سازمان ورزش بسیج در مراسم یادبود سردار شهید حاج قاسم سلیمانی در ورزشگاه آزادی

حضور رئیس سازمان ورزش بسیج در مراسم یادبود سردار شهید حاج قاسم سلیمانی در ورزشگاه آزادی

 

 

ارسال نظرات
آخرین اخبار