آیین رونمایی از مصحف شریف کتابت شده به نیابت از لشکر خوبان با حضور سردار زهرایی برگزار شد.
ارسال نظرات