نشست تخصصی شورای اندیشه ورز سازمان بسیج مهندسین صنعت ومعدن سپاه استان سمنان برگزار شد.
کد خبر: ۹۴۳۲۷۵۶
|
۲۶ ارديبهشت ۱۴۰۱ - ۰۹:۳۳

به گزارش خبرگزاری بسیج از سمنان، محمدمهدی قادری مسئول سازمان بسیج مهندسین صنعت ومعدن سپاه استان گفت:نشست تخصصی شورای اندیشه ورز سازمان بسیج مهندسین صنعت ومعدن باموضوع نقش شرکت های دانش بنیان درواحدهای صنعتی ومعدنی برگزار شد.
قادری گفت:باتوجه به شعارسال (تولید،دانش بنیات واشتغال آفرین)دراین نشست موضوعات ،مسایل وراه کارهای اتصال وتعامل شرکت های دانش بنیان باواحدهای صنعتی ومعدنی مورد بحث وتبادل نظر قرار گرفت.
قادری مسئول سازمان بسیج مهندسین صنعت ومعدن گفت:امسال هم توجه ویژه به موضوعات پایش،عارضه یابی،مانع زدایی وحمایت از واحدهای صنعتی ومعدنی بامحوریت شرکت های دانش بنیان دردستورکارسازمان قراردارد.
مهندس بسیجی محمدپور رئیس هیئت اندیشه ورز سازمان بسیج مهندسین صنعت ومعدن در این جلسه گفت:شرکت های دانش بنیان درخط مقدم تحقق شعارسال هستند ومی توانندکمک شایانی جهت پویایی ورشد اقتصادی ودرنهایت ایجاد اشتغال پایدار داشته باشند.
درادامه اعضای هیئت تخصصی اندیشه ورز نظرات وایده های خود رابیان کردند.

ارسال نظرات