جلسه ستاد اقشار های ناحیه بندرخمیر باحضور فرمانده ناحیه ،جانشین فرماندهی ومسئولین بسیج اقشارهای شهرستان جهت ابلاغ وتوجیح برنامه سال ۱۴۰۱ دردفتر فرماندهی ناحیه برگزارگردید.
کد خبر: ۹۴۳۳۴۶۹
|
۲۹ ارديبهشت ۱۴۰۱ - ۱۱:۰۰

در این جلسه به پیشنهاد مسئول اقشار ناحیه وطی حکمی از سوی فرمانده سپاه بندرخمیر، مهندس اصغر رکن الدینی بعنوان مسؤل بسیج مهندسین صنعت ومعدن شهرستان و محسن تاجیک به عنوان مسؤل بسیج حقوق دانان بندر خمیر معارفه شدند.طی حکمی جداگانه از سوی فرمانده سپاه بندرخمیر؛مسئولین بسیج مهندسین وحقوق دانان شهرستان بندرخمیر معرفی شدند

جلسه ستاد اقشار های ناحیه بندرخمیر باحضور فرمانده ناحیه ،جانشین فرماندهی ومسئولین بسیج اقشارهای شهرستان جهت ابلاغ وتوجیح برنامه سال ۱۴۰۱ دردفتر فرماندهی ناحیه برگزارگردید.

در این جلسه به پیشنهاد مسئول اقشار ناحیه وطی حکمی از سوی فرمانده سپاه بندرخمیر، مهندس اصغر رکن الدینی بعنوان مسؤل بسیج مهندسین صنعت ومعدن شهرستان و محسن تاجیک به عنوان مسؤل بسیج حقوق دانان بندر خمیر معارفه شدند.

ارسال نظرات
آخرین اخبار