مسئول بسیج جامعه پزشکی خراسان شمالی در راستایی جوانی جمعیت از راه اندازی طرح نفس(نجانت فرزند سقت) خبر داد گفت؛ سالانه حدود ۶۰۰ هزار سقت غیر قانونی در کشور انجام میشود که سهم خراسان شمالی نسبت به جمعیت حدود یک درصد آن می باشد.
کد خبر: ۹۴۳۷۴۸۱
|
۱۶ خرداد ۱۴۰۱ - ۰۹:۰۳

به گزارش خبرگزاری بسیج مسئول بسیج جامعه پزشکی خراسان شمالی در راستایی جوانی جمعیت از راه اندازی طرح نفس(نجانت فرزند سقت) خبر داد گفت؛ سالانه حدود ۶۰۰ هزار سقت غیر قانونی در کشور انجام میشود که سهم خراسان شمالی نسبت به جمعیت حدود یک درصد آن می باشد.

برجی مرکز "نفس" با هدف کمک همه جانبه به خانواده هایی که به علل مختلف مبادرت به سقط جنین می کنند، ایجاد شده است.


وی گفت: در این طرح با همکاری پزشکان متخصص زنان،پرستار، ماما، روانشناس افرادی که به هر دلیلی به قصد سقط جنین دارند شناسایی و به مرکز "نفس" معرفی می شوند تا با حمایت های همه جانبه خانواده را با انتخاب تصمیم درست در حفظ فرزند یاری کنند.


وی افزود: در این مرکز مادران باردار تحت حمایت قرار می گیرند و طی ۹ ماه بارداری در کنار مشاورهای تخصصی حمایت های دارویی، درمانی، آزمایشگاهی به صورت رایگان دریافت می کنند.

ارسال نظرات
آخرین اخبار