رجز خوانی میثم مطیعی با محوریت تجدید بیعت محور مقاومت و نابودی رژیم صهیونیستی که توسط دو شاعر انقلابی محمدمهدی سیار و نور املی از لبنان سروده شده است.
ارسال نظرات