اینروزها که شاهد وقوع سیل در نقاط مختلف کشور هستیم همه باهرلباسی خود را به مناطق سیل زده می رسانند و کمک حال مردم هستند .
کد خبر: ۹۴۴۹۶۹۹
|
۱۵ مرداد ۱۴۰۱ - ۱۹:۱۸

 اینروزها که شاهد وقوع سیل در نقاط مختلف کشور هستیم همه باهرلباسی خود را به مناطق سیل زده می رسانند و کمک حال مردم هستند .

 اینروزها که شاهد وقوع سیل در نقاط مختلف کشور هستیم همه باهرلباسی خود را به مناطق سیل زده می رسانند و کمک حال مردم هستند .

ارسال نظرات