انبوه مردمی که مسئولیت شناسی خود را با حضور در راهپیمایی روز ۲۲ بهمن به جا آوردند بار دیگر شمایلی از ایران استوار و متحد را به نمایش گذاشتند.
کد خبر: ۹۴۹۲۵۰۸
|
۲۵ بهمن ۱۴۰۱ - ۰۹:۰۵

به گزارش خبرگزاری بسیج از سپاه تهران بزرگ، مردم پایتخت در یوم‌الله ۲۲ بهمن ۱۴۰۱ بار دیگر با راهپیمایی پرشکوه خود حماسه‌ای دیگر را خلق کردند، حماسه‌ای که دشمنان انقلاب اسلامی را یکبار دیگر ناامید کرد.

حضور با شکوه مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن ترسیم دوباره ایران استوار  
حضور با شکوه مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن ترسیم دوباره ایران استوار  
حضور با شکوه مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن ترسیم دوباره ایران استوار  
حضور با شکوه مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن ترسیم دوباره ایران استوار  
حضور با شکوه مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن ترسیم دوباره ایران استوار  
حضور با شکوه مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن ترسیم دوباره ایران استوار  
حضور با شکوه مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن ترسیم دوباره ایران استوار  
حضور با شکوه مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن ترسیم دوباره ایران استوار  
حضور با شکوه مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن ترسیم دوباره ایران استوار  
حضور با شکوه مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن ترسیم دوباره ایران استوار  
حضور با شکوه مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن ترسیم دوباره ایران استوار  
حضور با شکوه مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن ترسیم دوباره ایران استوار  
حضور با شکوه مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن ترسیم دوباره ایران استوار  
حضور با شکوه مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن ترسیم دوباره ایران استوار  
حضور با شکوه مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن ترسیم دوباره ایران استوار  
حضور با شکوه مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن ترسیم دوباره ایران استوار  
حضور با شکوه مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن ترسیم دوباره ایران استوار  
حضور با شکوه مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن ترسیم دوباره ایران استوار  
حضور با شکوه مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن ترسیم دوباره ایران استوار  
حضور با شکوه مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن ترسیم دوباره ایران استوار  
حضور با شکوه مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن ترسیم دوباره ایران استوار  
حضور با شکوه مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن ترسیم دوباره ایران استوار  
ارسال نظرات
پر بیننده ها
آخرین اخبار