خبرهای داغ:
مسئول دفترنمایندگی ولی فقیه درسپاه شهرستان باوی گفت:تحریف افکارازجمله ابزارهایی است که همواره درطول تاریخ جهت تزلزل وسست نمودن پایه های فکری واعتقاد یک جامعه ازسوی دشمنان آنان به کاربرده می شود
کد خبر: ۹۵۱۷۹۷۲
|
۱۳ خرداد ۱۴۰۲ - ۲۲:۰۰

حجه الاسلام بنی طرفی زاده مسئول محترم دفترنمایندگی ولی فقیه درسپاه شهرستان باوی به مناسبت سالگرد رحلت امام ره درگفتگوباخبرگزاری بسیج بیان کرد :

جامعه ، انقلاب ونظام اسلامی ایران که برخواسته از نص قرآن و روایات نورانی اهل البیت عصمت ومهارت است مستثنی ازاین قاعده نبوده وهمواره درمعرض این گونه هجمه ها می باشد .

 

وی افزود :مقام معظم رهبری دام ظله همواره درسخنرانی های متعددی هوشیاری لازم جهت مقابله با انحراف اندیشه و خط امام را به مسئولین ومردم جامعه داده اند .

 

 

وی درخصوص نوع دشمنانی که اقدام به تحریف امام می کنند بیان داشت:

دشمنی که باابزارتحریف به جنگ با جامعه ، انقلاب ونظام اسلامی می روند الزاما دشمن خارجی نیست ، بلکه می تواند از میان مردم بلکه برخی مسئولین نظام باشند ، لذا لازم است با شناخت صحیح ازفکرومبانی امام آنها را ملاک ومعیار صحیح انطباق خط فکری و اعتقادی دیگران قرارداد و دشمن را خودی تشخیص داد . 

 

حجه الاسلام بنی طرفی افزود :

به فرموده مقام معظم رهبری دام ظله ازجمله راهکارهای جلوگیری از تحریف امام ، بازخوانی اصول امام است ، اصولی همچون اصل اثبات اسلام ناب ونفی وانکاراسلام آمریکایی ، اصل اتکال به خداوندمتعال وبی اعتنایی به دشمن ، اصل اعتقادبه اراده ونیروی مردم ، اصل طرفداری جدی حمایت ازمحرومان ومستضعفان ، اصل استقلال کشور وردسلطه پذیری ، اصل وحدت ملی و...دانست . 

 

 

وی باتاکیدبر تغایرذاتی خط وفکرامام راحل با منش وروش استکبار واستثمارجهانی بیان کرد: 

نهضت امام خمینی ره بامعادلات غرب وشرق هم خوانی نداشت لذا پس ازبکارگیری انواع حربه ها و ناکامی از پیروزی درنبردبا اراده پولادین امت ، انقلاب ونظام جمهوری اسلامی رویکرد جنگی خودرا تغییرداده و با ورودبه عرصه جنگ نرم حربه تحریف افکارواعتقادات جامعه را دردستورکارخود قرار داد ، لذا اقتضا دارد درمقابل این نوع جنگ دفاع و ابزارمتناسبی به کاربرد که استفاده از ابزارهایی همچون جهادتبیین وروشنگری خط فکری وجهت اعتقادی صحیح امام ره می تواند وسیله مناسبی جهت دفاع ازاصول ومبانی برخواسته از قرآن ومکتب راستین تشیع امام ره باشد .

ارسال نظرات
پر بیننده ها