مرکز آفرینش‌های فرهنگی هنری بسیج منتشر کرد

چهل و سومین شماره هفته نامه مرکز

مرکز آفرینش‌های فرهنگی هنری بسیج هر هفته یک هفته نامه منتشر می‌کند
کد خبر: ۹۵۷۱۵۴۷
|
۳۰ دی ۱۴۰۲ - ۱۰:۲۳
چهل و سومین شماره هفته نامه مرکز

مرکز آفرینش های فرهنگی هنری بسیج چندی است هر هفته، یک هفته نامه از آثار و تولیدات و فعالیت های فرهنگی هنری خود و مراکز استانش منتشر می کند.

چهل و سومین شماره هفته نامه مرکز

این هفته نامه با شعار محوری "مرکز" که اقباس گرفته از فرمایشات مقام معظم رهبری است منتشر می شود «در جمهوری اسـلامی، هر جا که قرار گرفته اید، همان جا را مرکز دنیا بدانید و آگاه باشـید همۀ کارهـا بـه شـما متوجـه اسـت.» مقـام معظـم رهبـری

 

قابل ذکر است این هفته نامه، اخبار رویدادها و پویش های فرهنگی هنری مراکز آفرینش های سراسر کشور را پوشش می دهد و از آنچه در زمینه و عرصه های هنری رخ می دهد خبر می دهد.

■ صاحــــب امتیـــاز: مرکـز آفرینش های فرهنگی هنری بسـیج
■ مدیـــــر مســـئول: عمــــار عطاپــــور
■ ســـــــر دبیـــــــر: مائـــده فلاحتـــکار
■ گرافیک و صفحه آرایی: محمــــد ســـیاری

جهت دریافت هفته نامه شماره چهل و سه، روز شنبه 30/دی ماه/1402 می توانید از پیوند زیر استفاده نمایید.

https://s30.picofile.com/file/8471715626/%DA%86%D9%87%D9%84_%D9%88_%D8%B3%D9%87_%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2.pdf.html

ارسال نظرات
آخرین اخبار