خبرهای داغ:
علیرضا احمدی یکی از فعالان حوزه کسـب و کار اسـت که با ۲۹ سـال سـن اقدام به تشـکیل شـرکت تعاونی برای پرورش زنبورعسـل، تولید عسل و بسته‌بندی در دیار زنجان کرده است.
کد خبر: ۹۵۷۶۲۴۰
|
۱۶ بهمن ۱۴۰۲ - ۰۸:۱۴

به گزارش خبرنگار خبرگزاری بسیج، ایـن کارآفریـن فعـال اظهار با بیان اینکه ۴۰۰ کندوی زنبور عسـل داریم کـه سـالانه از هـر کنـدو ۴۰ تـا ۵۰ کیلـو برداشـت عسـل داریـم کـه ایـن عسل‌ها انواع و اقسام مختلف دسته بندی میشود. احمدی که دارای مدرک کارشناس ارشدی زنبورداری است، اظهار داشت: در کنـار بسـته‌بندی انـواع عسـل، گـرده، مـوم و لـوازم زنبور داری را نیز عرضه میکنیم.

وی با بیان اینکه ۱۰ نفر در این تعاونی عضو و مشغول به کار هستند گفت: از این تعداد هفت نفر نیروی کار مستقیم و سه نفر نیروی کار غیرمستقیم هستند.

این کارآفرین افزود: ۲ میلیارد تومان سرمایه کلی راه‌اندازی مزرعه زنبورداری و تشکیل تعاونی است که در همین راستا از سوی قرارگاه اقتصاد مقاومتی بسیج ۲۰۰ میلیون تومان تسهیلات دریافت کرده ام و امیدوارم نیروی کار دریافت کنم.

وی دربـاره انـواع و اقسـام عسـل تولیـد شـده تصریح کرد: کـه عسـل‌های طبیعـی تولیـد شـده در مناطـق مختلـف جهـان تفاوتهـای زیـادی  از نظـر طعـم و عطـر بـا یکدیگـر دارنـد و اختلاف موجـود به مخصوصـا انـواع گیاهـان تولیدکننـده شـهد و شـرایط آب وهـوای محـل بسـتگی دارد.  

احمدی خاطرنشان کرد: اکثر مواد اصلی تشکیل دهنده عسل مشابه هم است؛ اما درصد بعضی از قند‌های طبیعی مختلف، تقریبا موجود در عسل بسیار بالاست و به همین جهت در صورت نگهداری صحیح و حتی به مدت طولانی، میکروارگانیسم ها نمیتوانند در آن فعالیت کرده و مواد موجود در عسل طبیعی را تغییر داده و ترکیبات آن را عوض کنند.

ارسال نظرات
پر بیننده ها
پرطرفدارترین