تصاویر زیبا از حضور مردم کهگیلویه و بویراحمد پای صندوق های رای

قشرهای مختلف مردم استان کهگیلویه و بویراحمد از همان دقایق اولیه چهاردهمین انتخابات ریاست جمهوری با حضور پرشور پای صندوق های اخذ رای اماده خلق حماسه ای دیگر شدند. ۵۳۰ هزار نفر از جمعیت استان کهگیلویه و بویراحمد واجد شرایط رای دادن هستند که از این تعداد ۳۵ هزار نفر رای اولی‌اند.
کد خبر: ۹۶۱۰۱۴۲
|
۰۸ تير ۱۴۰۳ - ۱۳:۳۲

 

 

تصاویر زیبا از حضور مردم کهگیلویه و بویراحمد پای صندوق های رایتصاویر زیبا از حضور مردم کهگیلویه و بویراحمد پای صندوق های رایرای گیری در کهگیلویه و بویراحمدرای گیری در کهگیلویه و بویراحمدرای گیری در کهگیلویه و بویراحمدرای گیری در کهگیلویه و بویراحمدتصاویر زیبا از حضور مردم کهگیلویه و بویراحمد پای صندوق های رایتصاویر زیبا از حضور مردم کهگیلویه و بویراحمد پای صندوق های رایتصاویر زیبا از حضور مردم کهگیلویه و بویراحمد پای صندوق های رایتصاویر زیبا از حضور مردم کهگیلویه و بویراحمد پای صندوق های رایتصاویر زیبا از حضور مردم کهگیلویه و بویراحمد پای صندوق های رایتصاویر زیبا از حضور مردم کهگیلویه و بویراحمد پای صندوق های رایتصاویر زیبا از حضور مردم کهگیلویه و بویراحمد پای صندوق های رایتصاویر زیبا از حضور مردم کهگیلویه و بویراحمد پای صندوق های رایتصاویر زیبا از حضور مردم کهگیلویه و بویراحمد پای صندوق های رایتصاویر زیبا از حضور مردم کهگیلویه و بویراحمد پای صندوق های رایتصاویر زیبا از حضور مردم کهگیلویه و بویراحمد پای صندوق های رایتصاویر زیبا از حضور مردم کهگیلویه و بویراحمد پای صندوق های رایتصاویر زیبا از حضور مردم کهگیلویه و بویراحمد پای صندوق های رایتصاویر زیبا از حضور مردم کهگیلویه و بویراحمد پای صندوق های رایتصاویر زیبا از حضور مردم کهگیلویه و بویراحمد پای صندوق های رایتصاویر زیبا از حضور مردم کهگیلویه و بویراحمد پای صندوق های رایتصاویر زیبا از حضور مردم کهگیلویه و بویراحمد پای صندوق های رایتصاویر زیبا از حضور مردم کهگیلویه و بویراحمد پای صندوق های رایتصاویر زیبا از حضور مردم کهگیلویه و بویراحمد پای صندوق های رایتصاویر زیبا از حضور مردم کهگیلویه و بویراحمد پای صندوق های رایتصاویر زیبا از حضور مردم کهگیلویه و بویراحمد پای صندوق های رایتصاویر زیبا از حضور مردم کهگیلویه و بویراحمد پای صندوق های رایتصاویر زیبا از حضور مردم کهگیلویه و بویراحمد پای صندوق های رایتصاویر زیبا از حضور مردم کهگیلویه و بویراحمد پای صندوق های رای

 

ارسال نظرات
پر بیننده ها
آخرین اخبار