اسناد آمايش سرزمين و دستاوردهاي آن در برنامه‌ريزي ملي، منطقه‌اي و استاني

تبریز- معاون برنامه‌ريزي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي آذربايجان شرقي گفت: عملياتي كردن اسناد آمايش سرزمين استفاده كارآمد از قابليت‌هاي اقتصادي، اجتماعي و در نهايت توسعه پايدار كشور، منطقه و استان را به همراه دارد.
کد خبر: ۹۶۱۰۵۳۶
|
۱۰ تير ۱۴۰۳ - ۱۲:۱۲

به گزارش خبرگزاری بسیج از آذربايجان شرقي، كريم عابديني صبح امروز در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار كرد: در سطح دنيا با هدف ايجاد تعادل بين محيط زيست، فعاليت و جمعيت،  اسناد آمايش سرزمين تهيه مي¬شود؛ چرا كه عدم تعادل و عدم توازن فضايي در استقرار و پراكنش جمعيت و فعاليت هاي اقتصادي(كشاورزي، صنعت و خدمات) طي مسير توسعه را با دشواري روبرو خواهد كرد. 

وي افزود: بر اين مبنا، از سال 1376 مطالعات ملي و استاني آمايش سرزمين شروع و با تلاش كارشناسان سازمان و مشاور تحقيقاتي، در سال 1399 مطالعات نهايي و به تصويب رسيد و چارچوب هاي قانوني دولت را مكلف كرد تا به منظور توزيع متناسب جمعيت و فعاليت‌ها در پهنه، اسناد آمايش سرزمين عملياتي شوند.

عابديني اضافه كرد: بديهي است كه عملياتي كردن اين اسناد منتج به ارائه برنامه هاي اجرايي ملي، منطقه‌اي و استاني مي‌شود كه استفاده كارآمد از قابليت‌هاي اقتصادي، اجتماعي و در نهايت توسعه پايدار كشور، منطقه و استان را به همراه دارد. 

معاون برنامه‌ريزي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي آذربايجان شرقي اعلام كرد: در حال حاضر و با استناد به اختيارات قانوني، كليه طرح هاي توسعه اي بخش دولتي و غير دولتي استان با سياست‌ها و الزامات اسناد آمايش سرزمين تطبيق داده مي شود كه در اين فرآيند، سازمان مديريت و برنامه ريزي استان نقش راهبري و هماهنگي را بر عهده دارد.

وي توضيح داد: در سال گذشته (1402) نيز اين سازمان، 32 طرح توسعه‌اي، سرمايه گذاري، خدماتي و طرح هاي ملي مسكن را از بُـعد تطبيق با اسناد آمايش سرزمين مورد بررسي قرار داد و در مواردي با هماهنگي ساير دستگاه هاي اجرايي بازديد ميداني نيز صورت پذيرفت و در نهايت اين طرح ها در دو گروه «مطابقت با اسناد آمايش و توافق با  اجراي طرح  »، « عدم تطبيق با الزامات آمايش و اهداف توسعه اي استان و عدم توافق با اجراي طرح» قرار گرفتند.

عابديني افزود: همچنين با پيگيري‌هاي امور آمايش و برنامه‌ريزي منطقه‌اي سازمان برنامه و بودجه كشور مقرر شده است كه الزامات آمايش سرزمين با همكاري سازمان مديريت و برنامه ريزي استان‌ها و ساير دستگاه‌هاي دخيل در صدور مجوزها در درگاه ملي صدور مجوزها نيز عملياتي شوند كه اين مورد از گام هاي مهم، اجرايي و ساختاري سند ملي و استاني آمايش سرزمين در برنامه ريزي ها محسوب مي‌شود. 

وي ابراز داشت: در نهايت، از سامانه‌هاي كاربستي اسناد آمايش سرزمين مي‌توان به سامانه «پايش و ارزيابي توسعه فضايي كشور» نام برد كه در آن، اطلاعات جغرافيايي و مكاني بخش هاي مختلف زير بنايي، اجتماعي و اقتصادي، بارگذاري شده است تا از قابليت هاي اجرايي  سامانه در تدوين برنامه هاي ملي و استان استفاده شود.

عابديني خاطرنشان ساخت: در تكميل داده‌ها و اطلاعات مكاني سامانه «پايش و ارزيابي توسعه فضايي كشور»، سازمان مديريت و برنامه ريزي استان آذربايجان شرقي با بهره‌گيري از پشتوانه كارشناسي و تخصصي، از سازمان‌هاي پيشرو در سطح سازمان¬هاي استاني سازمان برنامه و بودجه كشور محسوب مي‌شود.  

 
 
 
 
 
 
 
 
ارسال نظرات