احصای معروفات در بیمه زمینه ارتقای سلامت و اشتغال را افزایش می‌دهد

 رئیس شورای امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر اداره کل تأمین اجتماعی خراسان رضوی گفت: با توجه به وظایف ذاتی بیمه اگر معروفات در این حوزه احصا شود شاهد ارتقای سلامت و اشتغال در جامعه هستیم .
کد خبر: ۹۶۱۲۴۹۸
|
۲۰ تير ۱۴۰۳ - ۰۷:۵۵

به گزارش خبرگزاری بسیج خراسان رضوی از مشهدمقدس، مهدی شفیعی، رئیس شورای امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر و مدیرکل تأمین اجتماعی خراسان رضوی هم‌زمان با هفته احیای امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر در جمع خبرنگاران اظهار کرد: یکی از وظایف و تکالیف سازمان تأمین اجتماعی به‌عنوان نهادی اجتماعی، مرتبط با فعالیت‌های حوزه اقتصادی، حمایت از نیروی کار، فعالان و جمعیت فعال و شاغل است که اگر معروفات در این حوزه احصا شود شاهد ارتقای سلامت و اشتغال در جامعه هستیم . 

وی افزود: این نهاد بیمه‌گر در پی این است که به‌واسطه ارتباط گسترده با جامعه کار و تولید، ضمن تأثیرگذاری و تأثیرپذیری توأمان، با تأمین امنیت و تضمین آینده جامعه شاغل بیمه شده، پایداری منابع در راستای ایفای تعهدات در قبال جامعه بزرگ تحت پوشش و خدمات گیرنده را محقق کند.

شفیعی اعلام کرد: تأثیرگذاری سازمان تأمین اجتماعی و جامعه کارگری به‌عنوان نهاد و جمعیت تعیین‌کننده در عرصه تولید، اقتصاد و بیمه‌های اجتماعی آنجا مشخص می‌شود که توسعه فعالیت‌های اقتصادی، زمینه رشد اشتغال نیروی کار و افزایش شمار بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی را فراهم آورده و توسعه خدمات این سازمان نیز ارتقای رفاه و معیشت کارگران تحت پوشش عنوان معروف تخصصی این سازمان را به دنبال خواهد داشت.

 مدیرکل تأمین اجتماعی خراسان رضوی بیان کرد: متأسفانه موضوع فرار بیمه‌ای در قالب منکرات تخصصی این سازمان قرار دارد که علاوه بر اثرگذاری منفی در حوزه بیمه‌های اجتماعی و ارتقای رفاه عمومی، آسیب‌هایی به نیروی کار و خانواده افراد بدون بیمه و سیستم سلامت کشور وارد می‌کند.

 وی در ادامه اذعان داشت: همچنین افزایش آثار زیان‌بار عدم پوشش بیمه‌ای ناشی از پرداخت‌نکردن حق بیمه جزو منکرات است و کاهش نسبت یا ضریب پشتیبانی سازمانی نظیر تأمین اجتماعی را به دنبال دارد.

 شفیعی عنوان کرد: طبق ماده ۱۴۸ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ کارفرمایان کارگاه‌های مشمول این قانون مکلفند بر اساس قانون تأمین اجتماعی نسبت به بیمه‌کردن کارگران واحد خود اقدام کنند و به‌موجب ماده ۳۶ قانون تأمین اجتماعی کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه شده به سازمان است.

 وی در خصوص حق بیمه توضیح داد: کل مبلغ حق بیمه معادل ۳۰ درصد از حقوق افراد است که از این میزان ۲۳ درصد آن بر عهده کارفرما و ۷ درصد آن بر عهده کارگر یا کارمند است. در واقع کارفرما باید این ۷ درصد را از حقوق کارکنان خود کم کند و با ۲۳ درصد سهم خود آن را به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت کند. بااین‌حال کارفرما موظف به پرداخت این مبلغ به سازمان است و اگر دراین‌رابطه کوتاهی کند، مشمول پرداخت جریمه می‌شود.

 مدیرکل تأمین اجتماعی خراسان رضوی اعلام کرد: بنابراین اگر کارگری مدعی شود که ذیل قانون کار در کارگاه کارفرما کار می‌کرده و مشمول حق بیمه اجباری بوده؛ اما کارفرمایش حق بیمه او را پرداخت نکرده در واقع منکر انجام شده و می‌تواند به سازمان تأمین اجتماعی مراجعه و مطالبه خود را اعلام کند. سازمان باید با بررسی اسناد و مدارک کارگر مدعی، موضوع را بررسی کند و در صورت تأیید سابقه، حق بیمه کارگر را احراز کند.

 وی در ادامه خاطرنشان کرد: نظر به استحقاق سازمان تأمین اجتماعی به مطالبه حق بیمه سهم کارگر و کارفرما و وصول آن به تجویز ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی و در نهایت تکلیف آن سازمان به انجام تعهدات قانونی خود در قبال کارگران مشمول مقررات این قانون، الزام کارفرما و سازمان تأمین اجتماعی به انجام تکالیف قانونی خود نسبت به پرداخت حق بیمه کارگر موصوف و وصول آن و احتساب مدت خدمت کارگر مشمول قانون، صحیح و موافق اصول و موازین قانونی است.

 شفیعی با بیان اینکه با پرداخت ماهیانه حق بیمه، کمک‌هزینه‌های مختلفی به افراد بیمه شده در شرایط مختلف پرداخت می‌شود ابراز کرد: در قبال پرداخت حق بیمه مواردی شامل بیمه بیکاری، کمک‌هزینه بارداری و زایمان، کمک‌هزینه ازدواج، هزینه‌های مربوط به پروتز، سمعک، عینک‌طبی و مواردی دیگر، دریافت مستمری بازنشستگی و ازکارافتادگی، دریافت هزینه‌های بیمه درمانی، حوادث و غرامت دستمزد در روزهای بیماری به افراد بیمه شده تعلق می‌گیرد.

 رئیس شورای امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر اداره کل تأمین اجتماعی خراسان رضوی با اشاره به چند نمونه منکر تخصصی در این سازمان اظهار کرد: عدم پرداخت حق بیمه‌های مربوطه خارج از مهلت مقرر توسط کارفرما که منجر به تعلق جرایم به آن شده و یا کمتر اعلام‌کردن روز سابقه اشتغال کارگران از مقدار واقعی از دیگر منکراتی است که در این حوزه آسیب بشمار می‌رود.

وی هوشمندسازی را معروف احصا شده در این سازمان اعلام کرد و گفت: در راستای تحقق دولت الکترونیک اجرایی‌شدن این طرح اقدامی مهم و گامی بزرگ در مسیر راهبرد هوشمندسازی تأمین اجتماعی محسوب می‌شود. پس از اجرای آزمایشی پروژه فهرست هوشمند حق بیمه در چند استان پیشرو از جمله استان خراسان رضوی و تعمیم آن به شعب در سطح کشور، از خردادماه سال ۱۴۰۳ همه کارفرمایان کارگاه‌های مشمول قانون تأمین اجتماعی که ملزم به تنظیم و ارائه ماهانه فهرست حق بیمه به سازمان تأمین اجتماعی هستند، باید فهرست حق بیمه کارکنان کارگاه را در قالب لیست هوشمند، تنظیم و به این سازمان از طریق سامانه خدمات غیرحضوری به نشانی es.tamin.ir ارسال کنند.

 شفیعی ادامه داد: هوشمندسازی لیست حق بیمه، مزایای متعددی برای کارفرمایان در بر دارد که از جمله می‌توان به تأثیر آن در کاهش اختلافات بین سازمان تأمین اجتماعی و کارفرمایان در زمینه مبالغ حق بیمه و جرایم مربوط به آن اشاره کرد. در حال حاضر کنترل‌های برخط در زمان تنظیم و ارسال لیست از سوی کارفرما اعمال می‌شود و بازخورد به هنگام برای اصلاح اشکالات و نواقص احتمالی به کارفرما داده می‌شود که این موضوع حتماً از ایجاد یا انباشت بدهی و جرایم جلوگیری می‌کند.

 وی تصریح کرد: همچنین بازخورد لازم برای اصلاح اشکالات و نواقص احتمالی به کارفرما داده شود. در واقع با اجرای پروژه مذکور و تعمیم آن به‌صورت کشوری، تمامی پردازش‌های فهرست حق بیمه کارفرمایان به‌صورت متمرکز، هوشمند و هم‌زمان با تکمیل لیست انجام می‌گیرد و کارفرما نیز فرصت دارد نواقص احتمالی را پیش از ارسال آن رفع کند.

 شفیعی عنوان کرد: باتوجه‌به محاسبه هم‌زمان مغایرت و جرائم دیرکرد، لیست حق بیمه صحیح به‌صورت روشمند توسط کارفرما از طریق سیستم ارسال می‌شود و در صورت دیرکرد ارسال لیست، حق بیمه جرائم هم‌زمان با پرداخت حق بیمه ماه جاری محاسبه و دریافت می‌شود.

 مدیرکل تأمین اجتماعی خراسان رضوی خاطرنشان کرد: رویه اشاره شده در انباشت بدهی‌های کارفرمایان به تأمین اجتماعی، ایجاد نارضایتی در شرکای اجتماعی سازمان و در نهایات تسریع وصول مطالبات تأمین اجتماعی تأثیر بسزایی دارد. همچنین کارفرما بااطلاع از تضعیف حقوق بیمه شده و بهره‌مندی از سوابق پرداخت حق بیمه، مبادرت به پرداخت حق بیمه صحیح و به‌موقع می‌کند. باتوجه‌به رویکرد جوامع در هوشمندسازی خدمات و فرایندهای سازمانی، تأمین اجتماعی نیز جهت کاهش مراجعات حضوری و ارائه خدمات از طریق سامانه خدمات غیرحضوری سازمان اقدام کرده است.

 وی اذعان داشت: این سازمان یکی از مهم‌ترین فرایندهای بیمه‌ای در قالب ارسال لیست حق بیمه توسط کارفرما را باهدف کاهش مراجعه حضوری به شعب و استفاده بهینه از نیروی انسانی در راستای به‌روزرسانی سایر فرایندها، سهولت پرداخت حق بیمه، افزایش آگاهی و اطلاعات بیمه‌شدگان تحقق می‌بخشد. با ایجاد اعتماد به سیستم محاسبه حق بیمه و پرداخت آن توسط شرکای اجتماعی سازمان، وصول مطالب سازمان با سرعت و کیفیت بیشتری انجام می‌گیرد و امکان خدمات‌رسانی هرچه بهتر به جامعه کارفرمایان و بیمه‌شدگان فراهم می‌شود.

 شفیعی بیان کرد: پرداخت برخط و آسان حق بیمه، جلوگیری از تضییع حقوق بیمه‌شدگان ناشی از خطای کاربری احتمالی، انجام برخط پردازش‌های لیست و مطلع شدن برخط کارفرمایان از نتیجه پردازش‌ها و کاهش ازدحام در شعب و پیشگیری از معطل شدن مراجعان، بخشی از دستاوردهای اجرای لیست هوشمند حق بیمه محسوب می‌شود.

 وی در ادامه اعلام کرد: همچنین ایجادنشدن بستانکاری‌های کاذب، جلوگیری از انباشت بدهی‌ها و جرایم پرداخت لیست، کنترل عناوین شغلی و ریز دستمزدها، کنترل میزان رشد دستمزدها و مزایای مشمول کسر حق بیمه و جلوگیری از بروز خطا و اعتراض کارفرمایان از دیگر مزایای عملیاتی‌شدن پروژه فهرست هوشمند حق بیمه به شمار می‌رود.

 مدیرکل تأمین اجتماعی خراسان رضوی توضیح داد: با پیاده‌سازی پروژه لیست هوشمند، کلیه فرایندهای دستی کاربران در زمان تنظیم و ارسال لیست به‌صورت مکانیزه و اتوماتیک اعمال و قابل‌بهره‌برداری شده که موجب کاهش خطاهای کاربری و همچنین وصول بهنگام پرداخت‌ها و ارائه تعهدات قانونی سازمان تأمین اجتماعی به بیمه‌شدگان به‌صورت برخط شده است.

 وی ابراز کرد: منابع حاصل از دریافت حق بیمه گروه‌های اجتماعی تحت پوشش، نقش آنها را در تأمین منابع پایدار برای ادامه راهبری تأمین اجتماعی نشان می‌دهد. رویکرد و رویه توسعه‌دهنده سطح پوشش بیمه‌ای سازمان، ضمن عمل به تکالیف قانونی مندرج در قانون اساسی و قانون تأمین اجتماعی در زمینه بیمه‌های اجتماعی، در بلندمدت پایداری منابع این سازمان، تحقق آرامش بیشتر برای جمعیت تحت پوشش و البته بهبود نسبت پشتیبانی تأمین اجتماعی را موجب خواهد شد.

 

ارسال نظرات
پر بیننده ها
آخرین اخبار