‌باشگاه خبرنگاران
در این میان مردم شهرستان قروه نیز با اشتیاقی غیر قابل وصف در انتظار فرارسیدن عید سعید غدیر خم هستند تا در مراسم باشکوه بازسازی واقعه غدیرخم حضور یابند.
اردوی تربیتی اعضای حلقه‌های صالحین شهرستان قروه برگزار شد
اردوی تربیتی اعضای حلقه‌های صالحین شهرستان قروه در راستای اجرای برنامه‌های تعلیم و تربیت و حلقه‌های صالحین برگزار شد