‌باشگاه خبرنگاران
مدیر پایگاه پژوهشی معبد آناهیتا کنگاور گفت: در آستانه سال نو با مشارکت نهادهای مردم نهاد و ادارات محوطه تاریخی این معبد از زباله پاکسازی شد.
نبود آب لوله کشی در یک روستای کنگاور؛
روستای حصار در شهرستان کنگاور فاقد آب لوله کشی است.