باشگاه کرمانشاه - کنگاور

معبد آناهیتا با حضور دوست داران میراث فرهنگی از زباله پاکسازی شد

مدیر پایگاه پژوهشی معبد آناهیتا کنگاور گفت: در آستانه سال نو با مشارکت نهادهای مردم نهاد و ادارات محوطه تاریخی این معبد از زباله پاکسازی شد.
نبود آب لوله کشی در یک روستای کنگاور؛

"حصار" در حصار بی آبی

روستای حصار در شهرستان کنگاور فاقد آب لوله کشی است.