‌باشگاه خبرنگاران
ایجاد اختلاف در شرایط امروز کشور خیانت به کشور است
نماینده مردم محلات ودلیجان درمجلس:
نماینده مردم محلات ودلیجان درمجلس گفت: ایجاد اختلاف در شرایط امروز کشور خیانت به کشور است و باید همگان درخصوص رفع مشکلات کشور با یکدیگر منسجم شوند
راهیان نور تداوم فرهنگ عاشورایی است
مدیر حوزه علمیه استان مرکزی:
مدیر حوزه علمیه استان مرکزی با اشاره به اثرگذاری کاروان‌های راهیان نور در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت گفت: راهیان نور تداوم فرهنگ عاشورایی است