هرمزگان - عمومی
مشارکت باشکوه در انتخابات رمز شکست توطئه‌های دشمنان است
سردار هدایت الله امیری:

مشارکت باشکوه در انتخابات رمز شکست توطئه‌های دشمنان است

جانشین فرماندهی سپاه امام سجاد (ع) هرمزگان در این جلسه گفت: بعد از دفاع مقدس دشمن به این واقعیت پی برد که رمز پیروز ما اتحاد خوب ملت و دولت است و رمز شکست دشمن در مشارکت با شکوه در انتخابات نهفته است
مشارکت باشکوه در انتخابات رمز شکست توطئه‌های دشمنان است
سردار هدایت الله امیری:

مشارکت باشکوه در انتخابات رمز شکست توطئه‌های دشمنان است

جانشین فرماندهی سپاه امام سجاد (ع) هرمزگان در این جلسه گفت: بعد از دفاع مقدس دشمن به این واقعیت پی برد که رمز پیروز ما اتحاد خوب ملت و دولت است و رمز شکست دشمن در مشارکت با شکوه در انتخابات نهفته است
مشارکت باشکوه در انتخابات رمز شکست توطئه‌های دشمنان است
سردار هدایت الله امیری:

مشارکت باشکوه در انتخابات رمز شکست توطئه‌های دشمنان است

جانشین فرماندهی سپاه امام سجاد (ع) هرمزگان در این جلسه گفت: بعد از دفاع مقدس دشمن به این واقعیت پی برد که رمز پیروز ما اتحاد خوب ملت و دولت است و رمز شکست دشمن در مشارکت با شکوه در انتخابات نهفته است
دقت و توجه به سوابق نامزدها امری ضروری است
حجت الاسلام والمسلمین پولادی:

دقت و توجه به سوابق نامزدها امری ضروری است

مسئول دفتر نماینده ولی فقیه در سپاه امام سجاد(ع) هرمزگان گفت: ولایت فقیه در امتداد ولایت رسول الله است و امام مسلمین در روز ۱۴ خرداد فرمودند توجه به سابقه نامزدها برای تشخیص وعده های انتخاباتی لازم است.
دقت و توجه به سوابق نامزدها امری ضروری است
حجت الاسلام والمسلمین پولادی:

دقت و توجه به سوابق نامزدها امری ضروری است

مسئول دفتر نماینده ولی فقیه در سپاه امام سجاد(ع) هرمزگان گفت: ولایت فقیه در امتداد ولایت رسول الله است و امام مسلمین در روز ۱۴ خرداد فرمودند توجه به سابقه نامزدها برای تشخیص وعده های انتخاباتی لازم است.
دقت و توجه به سوابق نامزدها امری ضروری است
حجت الاسلام والمسلمین پولادی:

دقت و توجه به سوابق نامزدها امری ضروری است

مسئول دفتر نماینده ولی فقیه در سپاه امام سجاد(ع) هرمزگان گفت: ولایت فقیه در امتداد ولایت رسول الله است و امام مسلمین در روز ۱۴ خرداد فرمودند توجه به سابقه نامزدها برای تشخیص وعده های انتخاباتی لازم است.
دقت و توجه به سوابق نامزدها امری ضروری است
حجت الاسلام والمسلمین پولادی:

دقت و توجه به سوابق نامزدها امری ضروری است

مسئول دفتر نماینده ولی فقیه در سپاه امام سجاد(ع) هرمزگان گفت: ولایت فقیه در امتداد ولایت رسول الله است و امام مسلمین در روز ۱۴ خرداد فرمودند توجه به سابقه نامزدها برای تشخیص وعده های انتخاباتی لازم است.
دقت و توجه به سوابق نامزدها امری ضروری است
حجت الاسلام والمسلمین پولادی:

دقت و توجه به سوابق نامزدها امری ضروری است

مسئول دفتر نماینده ولی فقیه در سپاه امام سجاد(ع) هرمزگان گفت: ولایت فقیه در امتداد ولایت رسول الله است و امام مسلمین در روز ۱۴ خرداد فرمودند توجه به سابقه نامزدها برای تشخیص وعده های انتخاباتی لازم است.
دقت و توجه به سوابق نامزدها امری ضروری است
حجت الاسلام والمسلمین پولادی:

دقت و توجه به سوابق نامزدها امری ضروری است

مسئول دفتر نماینده ولی فقیه در سپاه امام سجاد(ع) هرمزگان گفت: ولایت فقیه در امتداد ولایت رسول الله است و امام مسلمین در روز ۱۴ خرداد فرمودند توجه به سابقه نامزدها برای تشخیص وعده های انتخاباتی لازم است.
برگزاری نشست جهاد تبیین ویژه کادر درمان بسیج جامعه پزشکی
با مسئول نمایندگی ولی فقیه ناحیه سپاه سیریک :

برگزاری نشست جهاد تبیین ویژه کادر درمان بسیج جامعه پزشکی

نشست جهاد تبیین ویژه کادر درمان بسیج جامعه پزشکی شهرستان بندرسیریک برگزار شد