معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار کردستان تاکید کرد که در شرایط فعلی کارخانه سیمان بیجار باید تامین نیاز‌های مورد نیاز استان را در اولویت قرار دهد.
کد خبر: ۹۳۶۰۰۶۲
|
۰۴ مرداد ۱۴۰۰ - ۱۳:۳۶
خالد جعفری در جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان کردستان بە مشکلات ایجاد شدە در بخش سیمان کشور اشارە کرد و گفت: این مشکلات در کشور موقتی است، چرا کە میزان تولید سیمان بیش از نیاز مصرف است.

وی افزود: انتظار می‌رود با توجە بە اینکە کارخانە سیمان بیجار تنها کارخانە سیمان استان است باید تامین نیاز‌های استان در اولویت باشد تا کار‌های عمرانی و کارگاه‌های تولید بتن استان با مشکل مواجە نشوند.

جعفری با بیان اینکە هم اکنون ۹۰ درصد مصرف سیمان استان از کارخانە تولید سیمان بیجار تامین می‌شود، اظهار کرد؛ ما در هر شرایطی برای تداوم تولید کارخانە سیمان بیجار تلاش کردیم و با توجە بە اینکە دیگرقطعی برق برای کارخانە‌های سیمان رفع شدە امیدواریم طی روز‌های آیندە بصورت کامل مشکلات بخش سیمان مرتفع شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعە منابع استاندار کردستان اضافە کرد: تامین نیاز روزانە سیمان استان مصوبە کارگروە تنظیم بازار و کارگروە تسهیل و رفع موانع تولید استان است و باید اجرایی شود.

در یکصد و شصت و ششمین کارگروە تسهیل و رفع موانع تولید استان کردستان با پنج دستور کار در بخش‌های صنعت، بانکی و شرکت شهرک‌ها برگزار شد.
 
انتهای پیام/
ارسال نظرات