با بررسی تاریخ نظام جمهوری اسلامی ایران، می توانیم ایستادگی در برابر فشارهای متعدد مـالی و اقتصادی قدرت های استکباری جهان نسبت به کشور را به وضوح درک کنیم. به طوری که از ابتدای شکل گیری انقلاب اسلامی، مقابله نظام سلطه گر با آن آغاز شده و این مقابلـه عـلاوه بـر عرصه سیاست سایر حوزه های اقتصادی، فرهنگی، امنیتی و غیره را نیز دربرگرفته است.
کد خبر: ۹۳۶۷۴۹۰
|
۰۳ شهريور ۱۴۰۰ - ۱۱:۰۵
 
به گزارش سرویس خبری بسیج جامعه زنان-خبرگزاری بسیج: یکی موضوعاتی که در طول تاریخ در معرض آرا و تفسیر های گوناگون قرار گرفته و همواره دچار افراط و تفریط شده است سبک زندگی بوده است و امروزه کج اندیشی ها و عدم تعادل در این باب در جوامع مختلف فراوان به چشم می خورد . تلاش غرب در ترویج سبک زندگی غربی در ایران زیان های بی جبران اخلاقی و اقتصادی و سیاسی به کشور ها زده است .
مقابله با تلاش غرب در ترویج سبک زندگی ، جهادی همه جانبه و هوشمندانه می طلبد که چشم و امید به جوانان اسلامی می باشد .
آنچه که رهبر انقلاب در این بیانیه بدان توجه کرده است، «ترویج سبک زندگی غربی» است؛ یعنی ایشان از ناحیه ی «تبلیغ‌شدن» و «اشاعه‌یافتن» سبکِ زندگی غربی در جامعه ما، احساس تهدید و نگرانی می‌کند و نسبت به آن هشدار می‌دهد. پس در اینجا، مسأله عبارت است از «رواج» و «انتشار» سبک زندگی غربی در جهان فرهنگی ما. در درجه نخست، باید راه ها و روش های‌ گسترش‌یافتن سبک زندگی غربی را بشناسیم و تا بتوانیم چاره‌یابی و علاج ‌اندیشی کنیم. تلاش غرب در ترویج سبک زندگی غربی در ایران، زیان های بی‌جبران اخلاقی و اقتصادی و دینی و سیاسی به کشور و ملّت ما زده است؛ مقابله با آن، جهادی همه‌جانبه و هوشمندانه می طلبد که باز چشم امید در آن به شما جوان ها است,۲۲/۱۱/۱۳۹۷ بیانیه «گام دوم انقلاب» خطاب به ملت ایران.
بیشتر بخوانید :
بررسی سبک زندگی ایرانی اسلامی مبتنی بر بیانیه گام دوم انقلاب / بخش نخست
بررسی سبک زندگی ایرانی اسلامی مبتنی بر بیانیه گام دوم انقلاب/ بخش دوم
جایگاه اقتصاد مقاومتی در سبک زندگی اسلامی:
با بررسی تاریخ نظام جمهوری اسلامی ایران، می توانیم ایستادگی در برابر فشارهای متعدد مـالی و اقتصادی قدرت های استکباری جهان نسبت به کشور را به وضوح درک کنیم. به طوری که از ابتدای شکل گیری انقلاب اسلامی، مقابله نظام سلطه گر با آن آغاز شده و این مقابلـه عـلاوه بـر عرصه سیاست سایر حوزه های اقتصادی، فرهنگی، امنیتی و غیره را نیز دربرگرفته است.
با توجه به شرایط پیش روی کشور، در سال های اخیر، تحریم های اقتصـادی بـه شـدت افزایش یافته است. در همین راستا مقام معظم رهبری با نگاه دقیق و ظریف خود در پیام های نوروزی ساله ای اخیر به این مهم توجه وافری داشتها ند. «اقتصاد مقاومتی» نیز واژه ای اسـت که ایشان اولین بار در دیدار کارآفرینان در سال ۱۳۸۹ مطـرح فرمودنـد (دیـدار مقـام معظـم رهبری با کارآفرینان به تاریخ ۱۶/۶/۱۳۸۹ ). بر اساس محورهای مختلفی که برای اقتصاد مقاومتی در نظر گرفته شده است می توان آن را راه حلی برای کنار گذاشتن سبک زندگی اقتصادی غربی دانسـت. چـرا کـه اگـر تمـام دانش انباشته و کتاب های مرسوم اقتصادی دنیا را مطالعه کنیم، نظریه یـا تجربـه ای مـدون و مکتوب درباره اقتصاد مقاومتی نخواهیم یافت. بنابراین اقتصاد مقاومتی برمبنای سبک زندگی اسلامی طراحی شده است.
خداوند در آیه ۱۰۴ از سوره مبارکه نساء می فرماید:
وَ لا تَهِنُوا فِي ابْتِغاءِ الْقَوْمِ إِنْ تَکُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ کَما تَأْلَمُونَ وَ تَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ ما لا يَرْجُونَ وَ کانَ اللَّهُ ععَلِيماً حَکِيماً
این آیه بیان می نماید که در مقابل دشمنان سرسخت، روح تهاجم را در خود حفظ کنیـد زیرا از نظر روانی اثر فوق العاده ای در کوبیدن روحیه دشمن دارد. در ادامه آیه استدلال زنده و روشنی برای این حکم بیان می کنـد و مـی گویـد: چـرا شـما سستی به خرج دهید «در حالی که اگر شما در جهاد گرفتار درد و رنج میشوید دشمنان شـما نیز از این ناراحتی ها سهمی دارند، با این تفاوت که شـما امیـد بـه کمـک و رحمـت وسـیع پروردگار عالم دارید و آنها فاقد چنین امیدی هستند». و در پایان برای تأکید بیشتر می فرماید : فراموش نکنید که تمام این ناراحتی ها، رنج ها، تلاش ها، کوشـش هـا و احیانـاً سسـتی هـا و مسامحه کاری های شما از دیدگاه علم خدا مخفـی نیسـت » و بنـابراین، نتیجـه همـه آنهـا را خواهید دید (مکارم شیرازی، ۱۳۷۴ ،ج۱ ،ص۴۴۷).
پس مسلمانان باید روحیه قوی داشته باشند و شکست های موردی (مثـل احـد ) آنـان را سست نکند و به جای موضع تدافعی، در تعقیب دشمن و در حالت تهاجمی باشند (قرائتـی، ۱۳۸۳، جلد ۲، ص ۳۷۳).
سبک زندگی از دیدگاه مقام معظم رهبری :
سخنرانی رهبري فرزانه انقلاب اسلامی در جمع جوانان، دانشجویان و دانش آموزان استان خراسان شمالی (۲۳مهر ماه ۱۳۹۱) تأثیر زیادي برتوجه مردم و مسئولان به حوزه ي سبک زندگی داشت. معظم له در سخنان مذکورتمدن نوین اسلامی را داراي دوبخش ابزاري و حقیقی دانستند وتوضیح دادند که دربخش ابزاري که شامل پیشرفت هاي تکنولوژیک، صنعتی، نظامی،علمی و... است پیشرفت خوبی داشته ایم اما بخش حقیقی را شامل سبک زندگی دانستندکه متن زندگی مردم را تشکیل میدهد و هشدار دادند اگر ما در این بخش که متن زندگی است پیشرفت نکنیم، همه پیشرفت هایی که در بخش اول کردیم نمیتواند ما را رستگار کند، نمیتواند به ما امنیت و آرامش روانی بخشد.
در انقلاب، در این بخش(سبک زندگی) ، پیشرفت ما چشمگیر نیست؛ در این زمینه، ما مثل بخش اول حرکت نکردیم، پیشرفت نکردیم. خب، باید آسیبشناسی کنیم؛ چرا ما در این بخش پیشرفت نکردیم؟ بنابراین باید آسیب‌شناسی کنیم؛ یعنی توجه به آسیب هائی که در این زمینه وجود دارد و جستجو از علل این آسیبها. البته ما اینجا نمیخواهیم مسئله را تمام‌شده فرض کنیم؛ فهرستی مطرح میکنیم: چرا فرهنگ کار جمعی در جامعه‌ی ما ضعیف است؟ این یک آسیب است. با اینکه کار جمعی را غربی‌ها به اسم خودشان ثبت کرده‌اند، اما اسلام خیلی قبل از اینها گفته است: «تعاونوا علی البرّ و التّقوی»، یا: «و اعتصموا بحبل اللّه جمیعا». یعنی حتّی اعتصام به حبل‌اللّه هم باید دسته‌جمعی باشدو بنابراین ما در جامعه اسلامی باید به دنبال شناسایی ریشه آسیب هایی باشیم که زندگی به سبک اسلامی را به خطر می اندازد در مجموع اهداف و آرمان های انقلاب اسلامی را به سبب ریشه دار بودن در فرهنگ و سنت جامعه ایرانی باید نهادینه کنیم و انسان سازی و گسترش اخلاقی انسانی و خودسازی که هدف تمام ادیان و پیامبران الهی بوده است ، را گسترش دهیم و برای اینکه جامعه دچار انحراف و آسیب بیشتر نشود باید آنگونه که رهبر معظم در بیانیه گام دوم تشریح می کنند که انقلاب اسلامی پس از نظام‌سازی، به رکود و خموشی دچار نشده و نمیشود و میان جوشش انقلابی و نظم سیاسی و اجتماعی تضاد و ناسازگاری نمی‌بیند، بلکه از نظریّه‌ی نظام انقلابی تا ابد دفاع میکند و اجازه ندهیم بیگانگان با تجاوز به کشور و تهاجم فرهنگی و فرار مغزها دگرگونی و تحول اشتباه در فرهنگ و سبک زندگی اسلامی مردم ما به وجود بیاورند و با وعده های پوچ و غلط برانداز جوانان اسلامی را به سمت و سوی خودشان سوق دهند.
نتیجه گیری :
۱-سبک زندگی سلامت محور به عنوان یک پدیده چند علتی، چند بعدی و چند دلالتی مطرح می شود. هدف این مطالعه طراحی و تبیین سبک های زندگی سلامت محور بر اساس بیانیه مقام معظم رهبری در گام دوم انقلاب اسلامی است . انحراف از اعندال فکری ، اعتقادی و رفتاری به عنوان متغیر مرکزی یا مشکل اساسی – روانی اجتماعی پدیده
۲-سبک زندگی مجموعه ای از رفتارها و الگوهای کنش فردی و گروهی که معطوف به ابعاد هنجاری و معنایی می باشد . با توجه به ویژگی انتخاب گری که در سبک زندگی وجود دارد .
۳-برای برداشتن گام های استوار در آینده باید گذشته را درست شناخت و از تجزیه ها درس گرفت اگر از این راهبرد غفلت شود آینده مورد تهدیدهای ناشناخته قرار خواهد گرقت .
۴-رویکرد دینی و اخلاقی در جمهوری اسلامی ،دل های مستعد و نورانی به ویژه جوانان را مجذوب کرد و فضا به سود دین و اخلاق دگرگون شد و این معجزه ای دیگر از انقلاب و نظام فعال و پیشرو است .
۵-مقابله با تلاش غرب در ترویج سبک زندگی ، مادی همه جانبه و هوشمندانه می طلبد که این در گرو همت جوانان است. تلاش غرب در ترویج سبک زندگی غربی در ایران زیان‌های بی‌جبران اخلاقی، اقتصادی و دینی و سیاسی به کشور و ملت زده است که یکی از مهم‌ترین چالش‌های جمهوری اسلامی ایران، دوگانه تجدد و سنت است. از زمانی که تجدد در ایران راه پیدا کرد، یکی از سوگیری‌ها و هدف‌گیری‌هایش سنت‌های دینی بوده است که یک مقابله‌ای را ایجاد کرد بین تجددگرایان و سنت‌گرایان، خصوصا دین‌گرایان.
۶-سبک زندگی مادی‌اندیشانه و دنیامدارانه، خواه‌ ناخواه، وجدان اخلاقی انسان را رو به ضعف می‌برد و انسان به حیوانی دردنده و خودخواه تبدیل می‌کند که از طریق دست‌اندازی به حقوق دیگران، منافع بیشتری را برای خود طلب می‌کند. ازاین‌رو، جامعه‌ای که در آن اخلاق، حاکم نباشد، و با نظم اخلاقی، بیگانه باشد، ماهیّت جنگل‌وار و حیوانی خواهد داشت.
۷-در زندگی اسلامی، هویت زنانه و مردانه تفکیک شده است و توقعات بر اساس ویژگی‌های ذاتی است که خداوند در وجود آن‌ها قرار داده است ولی در سبک زندگی غربی هویت زدایی صورت گرفته است؛ همچنین سبک زندگی به مصرف‌گرایی توجه دارد در حالی که سبک زندگی اسلامی به ساده‌زیستی تاکید می‌کند و در نهایت، هدف در سبک زندگی غربی، لذت جویی است و هدف سبک زندگی اسلامی کمال‌جویی است.
انتهای پیام/*
ارسال نظرات