مرکز آفرینش‌های فرهنگی هنری بسیج منتشر کرد

"مکمل" شصت و دومین هفته نامه مرکز

کد خبر: ۹۶۱۰۳۸۳
|
۰۹ تير ۱۴۰۳ - ۱۲:۵۰
به گزارش خبرگزاری بسیج، به نقل از روابط عمومی معاونت فرهنگی هنری سازمان بسیج، مرکز آفرینش های فرهنگی هنری بسیج بیشتر از یک سال است که هر هفته، یک هفته نامه از آثار و تولیدات و فعالیت های فرهنگی هنری خود و مراکز استانش منتشر می کند.

این هفته نامه با شعار محوری "مرکز" که اقتباس گرفته از فرمایشات مقام معظم رهبری است منتشر می شود «در جمهوری اسـلامی، هر جا که قرار گرفته اید، همان جا را مرکز دنیا بدانید و آگاه باشـید همۀ کارهـا بـه شـما متوجـه اسـت.» مقـام معظـم رهبـری

قابل ذکر است این هفته نامه، اخبار رویدادها و پویش های فرهنگی هنری مراکز آفرینش های سراسر کشور را پوشش می دهد و از آنچه در زمینه و عرصه های هنری رخ می دهد خبر می دهد.

■ صاحــــب امتیـــاز: مرکـز آفرینش های فرهنگی هنری بسـیج
■ مدیـــــر مســـئول: عمــــار عطاپــــور
■ ســـــــر دبیـــــــر: مائـــده فلاحتـــکار
■ گرافیک و صفحه آرایی: محمــــد ســـیاری

جهت دریافت شصت و دومین شماره هفته نامه ، روز شنبه 09/تیرماه ماه /1403 می توانید از پیوند زیر استفاده نمایید.

هفته نامه شماره62

https://imgurl.ir/viewer.php?file=n11657_62.pdf
ارسال نظرات